به سلسله ترورهای هدفمند خبرنگاران اینبار رحمت‌الله نیکزاد، خبرنگار – عکاس خبرگزاری اسوشیتد پرس (AP) توسط افراد ناشناس در مقابل درب خانه‌اش در ولایت غزنی کشته‌شده است.

دیده می‌شود که حکومت افغانستان در تأمین امنیت خبرنگاران کوتاه آمده و این سبب گردید است که دشمنان مردم افغانستان هرروز از جامعه‌ی خبرنگاری قربانی بگیرند.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت افغانستان مصرانه می‌خواهد تا به خواست مشروع جامعه خبرنگاری که همانا تامین امنیت خبرنگاران است، پاسخ بگوید.

اگر به این خواست مشروع جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان پاسخ درست داده نشود، ما ناگزیریم به راه‌هایی متوصل گردیم که قطعاً نفع حکومت در آن نهفته نخواهد بود.

ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا با توجه به حضور نیروهایشان در افغانستان درزمینه‌ی تشریک اطلاعات تهدید آمیز، و همچنان درزمینه‌ی بررسی تهدیدهای امنیتی خبرنگاران کارهایی را انجام دهند.