کشته شدن امان الله عطایی، رئیس شبکۀ خصوصی تلویزیونی آسیا چراغ قرمزی دیگریست که در زمینۀ امنیت جانی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان روشن شد.

شب گذشته مورخ ۸ قوس؛ آقای عطایی در مربوطات حوزۀ هشتم پولیس شهر کابل به قتل رسید. پولیس کابل می گوید در پیوند به این قتل دو تن را بازداشت نموده اند.

سمونوال فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس ولایت کابل به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته است که دو تن از نزدیکان عطایی را چهار ساعت بعد از رویداد به اتهام قتل آقای عطایی بازداشت نموده اند.

از سوی دیگر هفتۀ گذشته احمد سعیدی، یکی از تحلیلگران رسانه یی در افغانستان و منتقد حکومت وحدت ملی در شهر نو کابل مورد سوء قصد قرار گرفت. آقای سعیدی که از این حمله جان به سلامت برد، می گوید گروه های که در درون نظام اند این کار را انجام داده اند.

این درحالیست که ماه گذشته موتر حامل صدیق الله توحیدی، رئیس دیده بان دفتر نی نیز بر اثر انفجار یک ماین مقناطیسی آتش گرفت. آقای توحیدی در زمان رویداد در داخل وسیلۀ نقلیه ی شان حضور نداشتند.

در رخداد جداگانۀ در شهر کابل و در جریان یک ماه اخیر؛ سالم وحدت، صاحب امتیاز خبرگزاری بخدی از یک سوء قصد جان به سلامت برد، اما یکی از همراهان آقای وحدت شدیداً مجروح شد، تا هنوز پولیس کسی را در پیوند به این رویداد بازداشت نکرده است.

رخداد های اخیر در جریان کمتر از یک ماه در شهر کابل خود گواه بدتر شدن وضعیت امنیتی خبرنگاران می باشد. این حالت در جریان ۱۴ سال اخیر بی سابقه بوده و نشاندهندۀ بحران امنیت جانی خبرنگاران می باشد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمامی نیروهای امنیتی کشور می خواهد تا جلو بحرانی تر شدن وضعیت امنیتی بمنیشکخبرنگاران و رسانه ها را بگیرند، در غیر آن از بزرگترین دست آورد ۱۴ سال اخیر که همانا آزادی بیان و کثرت رسانه هاست دیری نباشد که فقط نامی بجا بماند.

دفتر نی، از سوی دیگر، درگذشت محمد اسماعیل اکبر، یکی از نویسنده گان و روشنفکران افغانستان را یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای جامعۀ افغانستان به ویژه لایۀ روشنفکران آن می داند.

دفتر نی، در گذشت آقای اکبر را به خانوادۀ مرحومی و روشنفکران افغانستان تسلیت عرض می دارد.