۲۱ _۲۵ می ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۷ تن که ۷ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

نسرین امینی _ رادیو تلویزیون ملی

فایزه عسکری _ کلید گروپ گزارش۲: ۲۰۱۸/۵/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/fayiza.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نفیسه امیری – پژواک

نعمت الله شایان _ رادیو لحظه ۲۰۱۸/۲/۱۳

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-پارلمانی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سید ظاهر عدیلی _ دید۲۰۱۸/۲/۱۳

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/حمایت-نمایندگان-پارلمان-از-افراد-مسلح-غیر-مسئول-سبب-تشدید-ناامنی-در-بلخ-می-گردد.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

الهام حسین قاطع _ کلید گروپ

محمد جواد اسلمی _ تلویزیون مهر

نجیب الله ارکین _ هفته نامه آویژه۲۰۱۸/۲/۱۳

شاداب ژاکفر _ آریانا نیوز

کترینا عمری _ رادیو ناهید۲۰۱۸/۲/۱۳

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-پارلمانی-کاترینا-عمری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بشیر آرمان نوری _ تلویزیون میترا ۲۰۱۸/۲/۱۳

زینب فاتح محمدی _ رادیو رابعه بلخی

احمد سمیر همراز _ رادیو آزادی

آزاده حکیمی _ رادیو دری

فرید احمد دستگیر _ رادیو دانشجو

عبدالمتین فرامرز _ تلویزیون رنا

راضیه محمدی _ آژانس خبری آواه۲۰۱۸/۲/۱۳