<p>

۲۱_۲۵ می ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

رحمان الله افغان زی_رادیو نان

سیدعمر سهار_رادیو مینه۲۰۱۸/۲/۱۳

سهیل احمد_رادیو مینه۲۰۱۸/۲/۱۳

ریس خان_رادیو مینه

فردوس بشرمل_تلویزیون رسا

محمد جلال_تلویزیون زن

اتل خان_رادیو همیشه بهار

عبدالباسط_انستیتوت اسمأ(ژورنالیست)

شفیقه زاخیل

مژده فطرت

</p>