برنامه کوتاه مدت تبادل تجارب از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ می سال ۲۰۱۶ با همکاری دفتر انترییوز و دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای ۷ تن خبرنگاران دایر گردید .

در این برنامه خبرنگاران در از ولایت کابل به هرات (( حشمت الله بهزاد از رادیو سلام وطندار )) از ولایت بلخ به کابل (( فضیله حورزاد از تلویزیون مهر و نصیره صفا از رادیو رابعه بلخی)( از ولایت کندهار به ننگرهار ((محمد ابراهیم از رادیو ورانگه و صدیق الله خلیق از تلویزیون هیواد ))( از ولایت هرات به بلخ ((زلمی همتا از رادیو مردم و محمود نادر پروانه از تلویزیون چکاد ) یزاس ۶ روز اشتراک نموده بودند .

فعالیت های عمده این ژوزنالستان قرار ذیل می باشد .

–          اشتراک در برنامه رادیوی و تلویزیونی و همچنان در برنامه زنده

–          شتراک در برنامه های تنظیم مجالس ، استیشن رادیو و تلویزیون

–          معلومات در برای تقسم اوقات کاری ، جلسات ، برنامه های قبل پلان شده ،روز تنظیم برنامه ها و جلسات .

–          ژورنالستان در برنامه زنده رادیو اشتراک میورزند و صحبت مینمایند در رابطه وضعیت رسانه ها در ولایات مشخص شان و به سوالات اشتراک کننده ها پاسخ ارائه میدارند.

–          در اخیر برنامه تغیر ژورنالستان یک راپور را خواهند نوشت که از این برنامه تغیر چطور اموختن تا چطور بتوانند اموخته های شان را تطبیق نمایند برای وضیعت رسانه ها در ولایات شان

–          درجریان برنامه ۶ روز ثبت برنامه رادیوی و تلویزیونی که در زسانه مروبطه شان به نشر برسانند

–          از جریان فعالیت ها کاری چند قطه عکس

–          مسئول، تنظیم و نشر خواهد نمود برنامه رادیویی را که اقا و یا خانم در جریان برنامه تغیر در ولایت میزبان تولید نموده است.