پس از اشغال شهر قندوز توسط هراس افگنان طالب، اکنون جنگجویان این گروه دست به اقدامات وحشیانه و غیر مدنی زده و آخرین اطلاعاتی که به دفتر نی رسیده حاکی از آن است که دفتر رادیو تلویزیون روشنی در ولایت قندوز را به آتش کشیده اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به آتش کشانیدن تأسیسات عام المنفعه و به ویژه رسانه ها را عمل شیطانی و وحشیانه خوانده و آن را به شدت محکوم می کند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی از مسؤلان امنیتی ولایت قندوز می خواهد تا بیشتر از این نگذارند تأسیسات و دفاتر رسانه یی مورد حمله قرار بگیرد.

او گفت:” ما از نیروهای امنیتی که تا هنوز از مردم و شهر قندوز دفاع می کنند سپاس گذاریم و از آن ها می خواهیم تا امنیت جانی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را در اولویت کاری شان قرار دهند.”

بامداد شب گذشته طالبان از چهار طرف بر شهر قندوز حمله نمودند که پس از ساعت ها مقاومت، این شهر از سوی طالبان اشغال شد. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به شدت نگران جان خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در شهر قندوز بوده و از مسؤلان حکومت وحدت ملی می خواهد تا از هر گزینۀ ممکن در حفظ جان خبرنگاران و دفاتر رسانه یی آن ولایت استفاده کنند.