امروز 2 نومبر مصادف است با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. از سال 1380 بدین‌سو بیشتر از 1500 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد در افغانستان، به ثبت رسیده است. بر مبنای اطلاعات نهادهای عدلی و قضایی فقط 60 مورد از این جمله از فرایند محاکماتی گذشته و فیصله شده است.

حدود 50 پرونده هم در جریان مراحل عدلی و قضایی آن قرار دارد، متباقی پرونده‌ها یا بر اساس اصل مرور زمان از روند پیگرد عدلی و قضایی خارج شده؛ یا به دلیل عقامت و یا عدم کشف، پرونده ها اصلاً بررسی نشده است.

بر اساس معلومات نی بیشتر از 800 مورد خشونت که شامل قتل، زخمی، بازداشت، لت و کوب، تهدید و توهین، حمله بر رسانه، سوء قصد، و ربوده شدن از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام شده است که هیچ‌گونه بررسی‌‌ای در زمینه صورت نگرفته است. به عنوان مثال: عاملان قتل بیشتر از 60 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می باشند، این پرونده ها اصلاً بررسی نشده است.

با توجه به آنچه گفته شد نی مصرانه موارد ذیل را می‌خواهد:

  1. اولویت حکومت افغانستان باید درمحاکمه کردن عاملان خشونت که در دستگاه حکومت کار می‌کنند، باشد.
  2. در جریان مذاکرات با طالبان، با عاملان خشونت که در میان طالبان و دیگر تروریستان است، معامله صورت نگیرد.
  3. حکومت افغانستان باید پاسخ بگوید که در میان 5000 فرد رها شده‌ی طالبان، عاملان خشونت علیه خبرنگاران نبوده است.
  4. حکومت افغانستان باید عاملان خشونت علیه خبرنگاران که تحت عنوان افراد مسلح نامعلوم است را شناسایی و به پنجه عدالت بسپارد.