به مناسبت هفته انسجام ملی مبارزه علیه مواد مخدر نمایشگاه عکس از طرف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به همکاری دفتر نی درقصرملکه باغ بابر برگزار گردید 

در این نمایشگاه عکاسان تصاویری راه به نمایش گذاشتن که نشان دهنده پیامدهای ناگوار مواد مخدر در کشور بود
در نخست خلیل الله بختیاری معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله چنین گفت مبارزه در برابر مواد مخدر ادامه دارد و دستاورد های نیز در چند ماه گذشته وجود دارد. وی افزود این درحالیست که به اساس آمارهای تازه کشت وتولید مواد مخدر در افغانستان درحال افزایش است که بیشترین نفع را از این پدیده گروهای هراس افگن بدست میارد
نورحبیب جلال مرستیال تحقیق لوی سارنوالی نیز درمورد این نمایشگاه چنین گفت ما درحد ممکن میخواهم این پدیده ناگوار از بین برود و تاپای جان مبارزه خواهیم نمود تابتوانیم به نسل های آینده کاری انجام داده باشیم.
در این نمایشگاه بیشتر از دوصد تصاویر به نمایش گذاشته شده بود که هر عکس پیام های با خود داشت.
سه نفر برنده مقام اول دوم و سوم شدند که هر کدام با دریافت جوایز خویش از این پروسه سپاسگذاری نمودند
جایزه مقام اول به شهید عبادالله حنانزی رسید که در رویداد ماه ثور امسال در اثر انفجار در چهاراهی عبدالحق جام شهادت نوشید و جایزه وی به پدرشان عطآ الله حنانزی داده شد عطاالله درسخنانشان گفتند که این افتخار بزرگ است که از پسر شهیدم بدست آوردم وتشکر از این پروسه نمود .
جایزه مقام دوم را سجاد مسوی ازان خود نمود
جایزه سوم نیز به جاوید کارگر رسید
دراین پروسه تقدیر نامه برای ۲۰ نفر اشتراک کننده در این رقابت نیز اهدا گردید که هریک به نوبه خویش تقدیرنامه خود را دریافت نمودند
در اخیر این برنامه از تمام عکس های که به نمایش گذاشته شده بود همگی دیدن نمودند.