نتیجۀ یک نظرسنجی که از سوی دفتر نی به شمول کابل در چهار زون (قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار) راه اندازی شده بود، نشان می‌دهد که ۵۶ درصد خبرنگارانی که با خشونت مواجه شده اند، نمی‌خواهند پرونده‌های شان از سوی حکومت بررسی شود. از این میان ۴۴ درصد دیگر خواهان پی‌گیری پرونده‌های خشونت از سوی حکومت می‌باشند.

این نظرسنجی هم‌چنان نشان می‌دهد عوامل مختلف مانند: ترس از این که با تعقیب قضایای خشونت، بیشتر به مشکل مواجه، یا به درد سر گرفتار خواهند شد و یا وقت کافی برای بررسی پرونده‌های شان ندارند، از پی‌گیری پرونده‌های خشونت در ادارات عدلی و قضایی خودداری می کنند.

۶۰ درصد که نمی‌خواهند پرونده‌های شان در ادارات دولتی به بررسی گرفته شود، علت آن را ترس از روبرو شدن با مشکلات بیش‌تر عنوان کرده اند.

از هر ده خبرنگار که با خشونت مواجه شده اند، چهار تن آنان به دلیل این که با بررسی پرونده‌ها ممکن با درد سر گرفتار شوند؛ از تعقیب قضایای شان در نهاد‌های عدلی و قضایی خودداری می‌کنند.

۲۴ درصد دیگر خبرنگاران به دلیل این که وقت کافی برای بررسی پرونده‌های شان ندارند، از تعقیب قضیه‌های خشونت علیه شان در نهاد‌های دولتی خودداری می‌ورزند.

۶ درصد دیگر خبرنگاران به دلیل این که خانواده‌های‌شان از آن‌ها خواسته است از پی‌گیری پرونده‌ها در ادارات دولتی بگذرند، نمی‌خواهند قضایای شان را دنبال کنند. ۶ درصد دیگر خبرنگاران را اداراتی که در آن کار می‌کنند مانع پی‌گیری قضایای شان شده و ۶ درصد دیگر علت پی‌گیری نکردن قضایای شان را بی باوری به نهاد‌های عدلی وقضایی عنوان کرده اند.

در این نظرسنجی ۲۳۱ خبرنگار در پنج زون مرکز، شرق، غرب، شمال و جنوب شرکت نموده بودند که از این میان ۱۷۷ خبرنگار گفته اند در جریان کار گاهی با خشونت روبرو شده اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان می‌خواهد تا برای خبرنگاران و جامعۀ رسانه‌یی کشور اطمینان بدهد که پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران جدی بررسی شده و در جریان بررسی این پرونده‌ها، خبرنگاران و خانواده‌های شان با هیچ نوع درد سر مواجه نخواهند شد و به مشکل بر نخواهند خورد.

دفتر نی هم‌چنان از رسانه‌های کشور نیز می‌خواهد تا در زمینۀ پی‌گیری پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران با کارمندان شان همکاری نموده و خبرنگاران شان را که با خشونت مواجه شده اند، از تعقیب پرونده‌ها مانع نشوند.