دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از تشدید حملات بر رسانه‌های کشور نگران بوده و حملۀ اخیر بر ساختمان رادیو انعکاس در شهر جلال‌آباد به این نگرانی‌ها افزوده است.

پیش از چاشت امروز شنبه ۱۱ قوس، دفتر رسانه‌یی رادیو انعکاس در شهر جلال‌آباد مورد حملۀ ‌قرار گرفت.

گرچند در این حمله به کارمندان این رسانه آسیب نرسیده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در این رویداد تروریستی شماری از ماموران پولیس و افراد ملکی شهید و زخمی ‌شده اند.

انجنیر زلمی، رئیس رادیو تلویزیون انعکاس به دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان گفت:” نخست مهاجمان با شلیک راکت ساختمان این رسانه را هدف قرار دادند و سپس مواد انفجاری جابجا شده در یک موتر ریکشاه در مقابل درب ساختمان رادیو انعکاس منفجر داده شد.”

پیش از این نیز ساختمان رادیو انعکاس در شهر جلال‌آباد هدف قرار گرفته بود که در اثر آن آسیب‌های مالی به ساختمان این رسانه وارد شده بود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی در بیانیۀ گفت:” اگر دولت افغانستان در زمینۀ تامین امنیت رسانه‌ها اقدام نمی‌کند، اقلاً اعلان نماید که رسانه‌ها بر اساس آن خود شان تصمیم بگیرند.”

پیشنهاد دفتر نی برای رفع این مشکل این است که یک مجمع ویژه ساخته شود که در آن تمام رسانه‌ها در ولایات جابجا شوند و امنیت خود را خود شان تأمین کنند و در این زمینه سهولت ایجاد شود.

در این اواخر حملات بر رسانه‌های کشور افزایش یافته و چنانچه دیده می‌شود دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان برای رفع این معضله هیچ اقدامی‌عملی را در نظر نگرفته است.

پیش از این دفتر تلویزیون شمشاد که در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری موقعیت دارد؛ هدف حملۀ تروریستی قرار گرفت که در اثر آن یک محافظ این رسانه جان باخت و تعدادی دیگر از کارمندان این تلویزیون زخمی ‌شده بودند.

دفتر نی بار دیگر از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا هر آنچه در توان دارد برای حفاظت رسانه‌ها و خبرنگاران انجام دهد و بیشتر از این به تروریستان فرصت ندهد تا با استفاده از موقع به آزادی بیان آسیب برسانند.