نشست عمومی‌چهار شنبه سوم عقرب مجلس نمایندگان پس از تنش و درگیری لفظی میان نمایندگان مختل شد، این نشست به صورت مستقیم توسط تلویزیون مجلس نمایندگان و شماری از تلویزیون‌های دیگر نشر می‌شد.

در نتیجه، افزایش تنش‌های لفظی سبب شد تا روند عادی نشست عمومی‌به‌هم خورده و پخش مستقیم رسانه‌ها‍ نیز قطع شود.

تنش در نشست از آنجا آغاز شد که گل پاچامجیدی نماینده‌ی مردم در مجلس نمایندگان، در این نشست مدعی شد که همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده‌ی مردم قندهار در مجلس، برخی اسناد را از آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان با خود برده‌اند.

اما همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده‌گان این ادعا را رد کرده و می‌گوید که حوالی ساعت ده‌ونیم شب به دلیل قطع نشرات تلویزیون مجلس به آن‌جا رفته بود تا بداند چه اتفاق افتاده است. آقای همایون همچنان حضور آقای لالی حمیدزی را با خود تأیید نموده و می‌گوید که آقای لالی به دلیل این‌که محل تلویزیون مذکور و نشانی آن را بلد بوده است، با وی همراه شده است.

معاون نخست مجلس نماینده‌گان کنترول تلویزیون و نظارت آن را از جملۀ وظایف معاون نخست مجلس که خودش این سمت را به دوش دارد، می‌داند.

حالا اما حلیم تنویر رییس تلویزیون ولسی‌جرگه ادعا دارد که خودش و همکارانش به خصوص  همکاران طبقه‌ی بانو در آن تلویزیون، از رویداد پیش آمده در هراس افتاده اند و احساس امنیت نمی‌کنند.

دفتر نی نفس عمل دست‌برد به آرشیف یک رسانه را عمل خلاف قانون می‌داند و از سوی دیگر با توجه بر ادعای صورت گرفته شده، از حکومت افغانستان می‌خواهد که مسئله را به صورت عاجل و جدی پیگیری کند. دفتر نی از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور درخواست می‌کند، تا مسئله را دنبال نموده و در زمینه حقایق را برملا کند.

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان از ریاست جمهوری و ریاست اجرایه کشور می‌خواهد تا این مسئله را جدی پنداشته و هیاتی را موظف سازند که این پرونده را بررسی نموده و نتیجه‌ی آن را از طریق رسانه‌ها‍ با مردم افغانستان شریک سازند. هم‌چنان رهبران حکومت وحدت ملی نباید در برابر خاطیان این پرونده چشم‌پوشی نمایند. تا باشد که دیگر جلو نگرش و کنش‌ها‍ی غیر قانونی در مقابل رسانه‌ها‍ گرفته شود.