باشگاه فارغان نی مزارشریف از ۸ ام مارچ سال ۲۰۱۵ که برابر است به روز جهانی زن تجلیل نمود.
در این همایش که شماری از اساتید دانشگاه و فعالین جامعه مدنی اشتراک کرده بودند روی مشکلات و نقش خانم ها در شکل دادن یک جامعه سالم صحبت گردید

درنخست نورآغا شریفی مسول دفترساحوی نی درشمال تجاوز جنسی را که دربرابرخانم ها صورت میگیرد تقبیح نموده علاوه نمود زنان بزرگترین نیروی تغیر است وباید یک جنبش گستردهء را تشکیل داده تا بتوانیم همه باهم در برابر این همه ناهنجاری ها مبارزه نمایم

بانو مببینه خیراندیش ساعی مسول رادیو رابعه بلخی نیز روزجهانی زن را برای تمامی خانم های افغان تبریک عرض نموده افزود ما باید پس از این دیگر بدون پول وامتیاز برای خود و برای یکدیگر خود کار نمایم تا باشد یک آینده درخشان را برای فرزندان خود مهیا سازیم ودیگر شاهد مشکلات که امروز خانم ها با آن روبرو هستند نباشیم .

نجلا حبیبی وکیل مدافع انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در مورد حقوق ووجایب خانم ها صحبت نموده گفت در ماده ۲۲ ام قانون اساسی افغانستان تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است واتباع افغانستان هم از مرد وزن ازحقوق و وجایب یکسان برخور دارهستند وبرمبنای قانون اساسی زن ها هم میتوانند درتمامی عرصه ها درپهلوی آقایان فعالیت نمایند. همچنان اوعلاوه نمود خانواده نیز درشکل دادن یک جامعه سالم نقش اساسی را ایفا میکنند .

در فرجام بانو ماریا رهین استاد دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی رسانه ها را یک وسیله مهم برای آگهی دهی از حقوق زنان پنداشته افزود ؛ رسانه ها باید رسالت اصلی شان را که همانا اگهی دهی و اموزش دهی میباشد بگونه درستش انجام دهند.

همچنان فلم های مستند از زنده گی زنان که توسط اعضای باشگاه فارغان نی ساخته شده بود برای اشتراک کننده گان این همایش نمایش داده شد و برای محمد صادق سیرت از طرف باشگاه نی بخاطر تلاش وزحمات که در تهیه وتدوین فلم مستند داشته بود تفویض گردید.

در پایان این برنامه برای تمامی خانم ها ودختران که دراین برنامه حضورداشتند از طرف باشگاه فارغان نی پارچه چادرهدیه داده شد.

قابل تذکراست که دراین همایش به تعداد ۳۴ تن ازخانم ها وبیشتراز ۵۰ نفز از آقایان شرکت کرده بودند .