اعضای باشگاه فارغان نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نخستین سالگرد این باشگاه تجلیل به عمل می آورند. در گردهمایی که به منظور از تجلیل باشگاه راه اندازی می گردد، اعضای باشگاه به تداوم کار شان تأکید می کنند و تعهدشان را نسبت به اهداف باشگاه ابراز می دارند.
باشگاه فارغان نی به تاریخ ۷ جدی ۱۳۹۰ با ابتکار دفتر نی ایجاد گردید. در افتتاح باشگاه بعضی از اعضای پارلمان، نماینده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، خبرنگاران، نماینده نهادهای جامعه مدنی و اعضای باشگاه فارغان نی حضور یافته و از ایجاد باشگاه استقبال نموده بودند. در سال گذاشته و در جریان افتاح باشگاه احمد بهزاد، عضو پارلمان از این حرکت دفتر نی استقبال نموده و می گوید:” من این کار نی را یک گام مفید و موثر می دانم. ما در کوتاه مدت نمی توانیم که ارزشهای آزادی بیان را نهادینه سازیم، ولی می توانیم با ایجاد چنین باشگاه ها روابط موثری میان جوانان ایجاد کنیم و از طریق ارتباط موثر ارزشها آزادی بیان و دیموکراسی را در جامعه نهادینه سازیم. باشگاه فارغان نی نخستین باشگاه در کشور می باشد که جوانان عضویت آن را دارند. این باشگاه به دلیل اینکه همه گان فارغین دوره های مختلف کارگاه های آموزشی نی می باشند، کارایی بهتری خواهد داشت. چون تمام اعضای باشگاه با مبانی و اخلاق خبرنگاری، ارزشهای آزادی بیان و دموکراسی آشنایی دارند. من از دفتر نی تشکری می کنم و امید است ابتکارات جدیدی در آینده داشته باشد.”
دیوید تامسون، مسؤل ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از ابتکار نی استقبال نموده ودر سال گذاشته و در جریان افتاح باشگاه در جراین سخن رانی اش گفته بود . من به نماینده گی حکومت ایالات متحده امریکا افتتاح باشگاه فارغان نی را استقبال می کنم. اشتراک شما در دوره های مختلف کارگاه های آموزشی نی و اشتراک شما امروز در این محفل، بیانگر حضور گرم شما در راستای تقویت فعالیت آزاد رسانه ها می باشد. اداره انکشاف ایالات متحده امریکا افتخار دارد که بخشی از این روند است. من برای شما افتخار می کنم که با تعهدی که به آموزه های خبرنگاری دارید و از طریق کارگاه های آموزشی دفتر نی کسب نموده و با پشت کار که در راستای نهادینه سازی ارزشها دارید. ما افتخاری می کنیم که شما و رسانه های آزاد را در راستای تقویت آزادی بیان حمایت کنیم.”
باشگاه فارغان نی طی یک سال گذشته در زمینه ظرفیت سازی خبرنگاران و اعضای باشگاه، تقویت آزادی بیان کارهای موثری را انجام داده و زمینه گفتگوی مفید را میان خبرنگاران های جوان فراهم نموده است. علاقه مندی خبرنگاران سبب شد که دفتر نی در مرکز به سرعت تصمیم انکشاف باشگاه را در چهار زون افغانستان اتخاذ نماید تا فعالیت های باشگاه توانسته باشد تمام ولایت را تحت پوشش قرار داده و در نتیجه سبب ایجاد یک شبکه وسیع از خبرنگاران اعم از خبرنگاران کارکشته و خبرنگاران جوان خواهد شد.
خوشبختانه امروزه ۵۷۷ تن خبرنگار به شمول ۱۷۱ تن خانم ها در کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و بلخ عضویت باشگاه را دارا می باشند. کارهای که باشگاه فارغان نی در یک سال گذشته انجام داده است، می توان گفت:
• تدوین پالیسی و اساسنامه برای باشگاه
• تجلیل از روز جهانی اخلاق رسانه ای
• تجلیل از روز معلم
• گردهمایی به منظور جمع آوری کمک به خانواده های شهداء که در مسیر راه کابل-غزنی به شهادت رسیدند
• پیوستن با اعتصاب غذایی بکتاش سیاوش عضو ولسی جرگه به منظور حذف میدیا پول که خود یک نوع از سانسور رسانه ای محسوب می گردید.
• راه اندازی نمایشگاه عکس برای صلح و تجلیل از هفته صلح
• تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن
• اشتراک فعال در جرگه ملی صلح جوانان به منظور، سهم فعال در گفتگوهای صلح میان جوانان که از سرتاسر افغانستان در خیمه لوی جرگه گردهم آمده و برای سه روز به بحث پرداختند.
• راه اندازی نمایشگاه عکس پیرامون حفظ محیط زیست. این نمایشگاه در انجمن قلم با همکاری نهادهای؛ جوانان در عمل ، کلپ سبز ، خط نو ، صیله ، صلح و ترقی ، سبز اندیشان ، موج سبز ، اتحادیه جوانان و رادیو سلام وطندار راه اندازی گردید.
• راه اندازی ۳۰ کارگاه آموزشی در کابل، هرات، جلال آباد، بلخ و قندهار پیرامون؛ خبرنگاری ابتدائیه، معیارهای جهانی اخلاق رسانه ای، قانون رسانه های افغانستان، تاریخ خبرنگاری در افغانستان، قانون مقایسوی رسانه ها (مقایسه قانون رسانه ها با قانون رسانه های آمریکا، کشورهای اروپا، ایران، پاکستان و هند)، خبرنگاری مصور، رهنمای صحیح برای خبرنگاران، رواشناسی کاربردی برای جوانان، امنیت خبرنگاری.
• تجلیل از هفته رسانه های اجتماعی
• راه اندازی سفر های علمی و رسانه ای به باغ بابر، ارشبف مالی ، موزیم ملی ولسی جرگه افغانستان و رادیو سلام وطندار.
• دید و بازدید با مقامات دولتی در زمینه های مختلف چون؛ معینیت جوانان، ولسی جرگه و غیره
باشگاه فارغان نی در اتخاذ تصامیم و نحوۀ مدیریت فعالیت های این باشگاه، دست باز داشته و در همکاری با دفتر نی فعالیت های شان را هماهنگی می سازد. تمام اعضای باشگاه از نحوه گزینش مسؤل باشگاه، سخنگوی و معاون باشگاه رضایت دارند؛ چنانچه طی یک سال چهار دور انتخابات آزاد وسری برگزار گردید و جوانان مختلف توانستند با اعتماد به نفس مسؤلیت مدیریت و رهبری باشگاه را به عهده گیرند. اعضای باشگاه افتخار دارند تا فعالیت های این باشگاه تداوم داشته و سبب ایجاد زمینه ها و فرصت های خوبی کاری و تعلیمی گردد و از طرف دیگر در روند تقویت آزادی بیان و دموکراسی سهم کارا داشته باشند. روی همین تصور کلی از باشگاه، فعالیت های آینده باشگاه را تشکیل می دهد. خطوط اساسی فعالیت های آینده باشگاه فارغان نی را موضوعات ذیل تشکیل خواهد داد؛ راه اندازی کارگاه های مختلف آموزشی مطابق نیاز اعضای باشگاه و کسانی که جدیداً عضویت باشگاه را کسب می کنند، افزایش سفر های علمی-تحقیقی و رسانه ای و دیدار با مقامات دولتی در زمینه های مختلف، تقویت و انکشاف رسانه های اجتماعی در روند نهادینه سازی ارزشهای دموکراسی، آزادی های طبیعی و آزادی بیان، تجلیل از روزهای خاص ملی و بین المللی، برگزاری انتخابات و گزینش اشخاص جدید با مدیریت جدید، دید و بازدید با نهادهای مختلف جامعه مدنی و رسانه ها و تدویر جلسات اضطراری در صورت ضرورت.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیوی دفتر نی می گوید:” جای مسرت است که باشگاه فارغان نی یک ساله شد. طی یک سال اعضای باشگاه از دل و جان تلاش کردند تا توانسته باشند باشگاه در کارهایش موفق باشد. من از تمام اعضای باشگاه قدردانی و ابراز تشکر می کنم که متعهد به تعهدات باشگاه هستند. من فکر می کنم که عضویت جوانان در چنین باشگاه ها سبب بلند رفتن مهارت های ارتباطی آنان شده و اعتماد به نفس آنان بالا می رود. از طرف دیگر بلند رفتن مهارت ها و دانش و ارتباطات سازمانی سبب خواهد شد که پیشرفت های شغلی و اجتماعی داشته باشند. باشگاه فارغان نی یکی از نمونه باشگاه ها می باشد که تعداد زیادی از جوانان را دور خود جمع کرده است. من افتخار می کنم که امروزه جوانان در موضوعات مختلف دارای حرف و اندیشه هستند. اعضای باشگاه از تریبیون باشگاه فارغان نی توانستند حرف شان را به حکومت برسانند؛ چنانچه دوشادوش با بکتاش سیاوش اعتصاب کردند و سبب شد که سانسور را در ولسی جرگه دور سازند. امید است که در سال روبرو، باشگاه فارغان نی مانند گذشته موفق باشد و کارهای دور از انتظار را با مدیریت های جدید و ابتکارات جدید انجام دهند. دفتر نی در هر حالت حمایتگر و همکار خوب باشگاه فارغان نی می باشد.”
برای معلومات بیشتر به این شماره ۰۷۰۰۶۷۸۰۸۰ در تماس شوید.
ساعت:۹:۳۰
مکان: دفتر نی حکایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان- سرک عمومی دارلامان، نزدیک تلویزیون آریانا، خانه۹۹
زمان:۷ جدی ۱۳۹۱ مطابق۲۷ دسمبر ۲۰۱۲