هشت مارچ ۲۰۱۵ مصادف بود با روز جهانی زن که دفتر باشگاه فارغان نی از این روز تجلیل به عمل اوردن به شرح ذیل-:
شروع محفل باز تلاوت قران کریم آغاز شد به صدای زیبایی نجیب میرزائی بعداً ریس باشگاه فارغان نی شمیم شاه دیدار در رابطه به این روز چنین سخن گفت – :
امیدوار هستم در سال یکبار یادی از زنان نکنیم چونکه کار های خیلی بزرگی را زنان برای ما مردان انجام دادن مانند پرورش نو ماه در یک ماهان در بتن خود که هیچ مردی قادر به یک کار نیست.
در شرایطی این روز در افغانستان تجلیل میشود که متسفانه زنان امروزجانان خویش به طریقه های مختلف از دست میدهند مانند تجاوز جنسی سگ صفتان بالای آنها که عاملین آنها محکمه نمی و زنان مجبور از شرم زمانه اقتدام به خود کشی میکنند.در بسیاری از کشور های دنیا قدر زن دانسته میشود و جایگاه خاص خود را دارند و ان کشورها به بیشرفت هم رسیدند اند اما در کشور عزیز مان افغانستان هیچ احترامی برای زن قایل نیستند در بعضی از نقاط عمده شهر به زن احترام قایل هستند.
بطور عموم در افغانستان عادت شده که زنان برای مردان سپری باشند و حقوق زن برای بسیار ها تجارت شده. به نام تجلیل از ۸ مارچ روز جهانی زن را یک پروژه ساخته اند که آنرا برای یک برنامه تجارتی خود فکر میکنند، در حال که حقوق زن را هر کس باید از خانواده خود شروع کند؛ مردی افغان برای خود یک مرد است و در باره خانواده خود فکر کند نه باید کسی دیگر در باره ما فکر کند کسانیکه حقوق زن را در افغانستان آورده است آنها خودشان ناقصین حقوق زن استند و در کشور خودشان جای برای زندگی زنان نیست مانند باغ وحشی ساختن کشور خود را . حتی در بسیاری ولایات در جریان انتخابات ریاست جمهوری از مقام زنان استفاده شده مردان با چادری رفته بجای زنان رای دادن.
بعداً نمونه از مصاحبه که اعضای باشگاه کرده بودن همراه با گدایگران زن در شهر کابل برای مهمانان پخش گردیده که چنین بود – :
بنده بخاطری گدای میکنم که شوهرم ده انتحاری کشته شده و من ماندم با سه دختر کوچک و چاره جز گدائی ندارم و خانه شخصی هم ندارم زیر خیمه زندگی میکنم و دولت و اشخاص تجارت پیشه میخواهیم مه ماره کمک کنند که از این حالت بیرون بیایم. یک نواسه هفت ساله دارم قلم فروشی میکند چاری دیگی نداریم. در ادامه محفل آقای احد سروش در باره روز زن چند پارچه شعررا به خوانش گرفت و روز زن را به تمام زنهای رنج دیده مردم افغانستان تبریک وتهنیت عرض نمود.
سلام الدین اسلام یار در باره روز زن چنین میگوید-:
اولاً این روز برای بانوان قهرمان افغانستان تبریک گفته بعداً بنده باور مند نیستم به تجلیل این روز چون کفایت نمیکند برگزاری چنین روز ها چون زن مادر است,خواهر است و همسر است.
همچنان اقای اسلام الدین در باره حقوق زن از دید سلام صحبت کرد.
در جریان محفل شعری از طرف ملیحه و صمیم خاموش تهیه شده بود پخش شد.