اسدالله کهزاد، سابق خبرنگار در رسانه های بین المللی که در حال حاضر به عنوان یک خبرنگار آزاد و فعال مدنی در ولایت بغلان فعالیت داشت؛ تفنگداران ناشناس صبح امروز او را در نزدیکی خانۀ اش با شلیک گلوله به قتل رساندند.

آقای کهزاد در سال های پیش در سرویس دری رادیوی فرانسه ایفای وظیفه می نمود، اما اخیراً در کنار فعالیت های مدنی اش یک خبرنگار آزاد نیز بود.

او یکی از منتقدان سرسخت تروریزم و افراط گرایی در ولایت بغلان بود و همواره از حکومت انتقاد می نمود که زمینۀ فعالیت و گسترش افراد هراس افگن در ولایت بغلان نادیده گرفته می شود.

حکومت افغانستان هر چه عاجل باید افرادیرا که در پشت این ترور دست دارند، شناسایی و به مردم افغانستان اعلان نماید. همچنان در کنار محاکمه کردن این افراد، حکومت مکلف است تا جلو ترور های هدفتند و سیستماتیک را در کشور بگیرد و نگذارد بیشتر از این دشمنان مردم و نظام افغانستان از این طریق به امیال خود برسند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ترور آقای کهزاد را ضایعۀ بزرگ دانسته و تداوم این نوع ترور ها را برای کشور و مردم این سرزمین و حتی به دولت افغانستان خطرناک می داند.

اگر حکومت وحدت ملی نتواند و یا نخواهد عاملان این ترور و یا قاتلان خبرنگارانی که قبلاً در افغانستان به قتل رسیده اند را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد، فاصله ها میان مردم و دولت افزایش یافته و اعتماد ها بیشتر از پیش آسیب خواهند دید.