اخیراً یکی از استاد های دانشگاه تخار در صفحۀ فیس بوک اش علیه آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه های کشور اظهارات غیر مسؤلانه و غیر قانونی ایراد نموده اند که سبب تشویش و نگرانی شماری از خبرنگاران در کشور گردیده است.

 

عبدالمعروف تفکری، استاد دانشگاه تخار در صفحۀ فیس بوک اش علیه برخی از خبرنگاران و رسانه های کشور اعلان جهاد نموده و به خبرنگاران و رسانه های افغانستان اهانت نموده است.

قابل یادآوری ست که آقای تفکری قبلأ در تخار و توسط امنیت ملی این ولایت دستگیر گردیده و دوباره رها شده بود.

از سوی دیگر، در شروع همین هفته انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیۀ و رئیس جبهۀ ملی نوین افغانستان، در یک نشست با رسانه ها ادعا نمود که “برخی از رسانه های افغانستان توسط استخبارات کشور تمویل می گردد.”

اظهارات تعرض آمیز بر آزادی بیان پس از آن شدت گرفت که چندی پیش رئیس جمهور اشرف غنی در یک همایش با سربازان و افسران ارتش با استفاده از واژه ها و جملات اهانت آمیز رسانه های کشور را توهین نموده بود.

به باور دفتر نی هرگاه اشخاص بلند رتبۀ دولتی مثل رئیس جمهور در اظهارات اش به آزادی بیان و رسانه ها اهانت کند، کارمندان و مسؤلان پایین رتبۀ دولتی و غیر دولتی از هیچ نوع تعرض بر این ارزش گران بها کوتاهی نخواهند کرد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، اظهارات اخیر آقای تفکری استاد دانشگاه تخار و سپس ادعا های انوارالحق احدی و ابراز نظر آقای رئیس جمهور غنی در برابر رسانه ها را تعرض صریح بر آزادی بیان و رسانه های افغانستان دانسته از حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا به رسانه ها و حق اساسی مردم یعنی آزادی بیان احترام بگذارند.

ما یک بار دیگر تأکید می کنیم که آزادی بیان از جمله حقوق اساسی شهروندان کشور بوده که در قانون اساسی افغانستان از آن به صراحت تذکر رفته است. هر گونه تعرض بر این ارزش ملی خیانت بوده و به اساس قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان تعرض کننده باید به دادگاه پاسخ دهد.