پس از توهین و لت‌و‌کوب دو خبرنگار در ولایت غزنی توسط یک کارمند امنیت ملی، مسوولان امنیت ملی به دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی گفتند این مسأله با پا درمیانی مسوولان امنیت ملی غزنی و عذر خواهی کارمند مذکور از خبرنگاران حل شده است و کارمندی که با این خبرنگاران برخورد توهین‌آمیز کرده است در بازداشت به‌سر می‌برد و مورد تنبیه اداری قرار خواهد گرفت.

محمد فیصل نوید خبرنگار محلی تلویزیون یک در ولایت غزنی و جمشید احمدی خبرنگار آژانس خبری باختر در این ولایت از سوی ماموران امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته و توهین شده اند. این دو خبرنگار در تماسی به دیده‌بان رسانه‌های نی گفتند، زمانی که برای پوشش خبری آغاز برنامۀ واکسین به ریاست صحت عامه رفته بودند، ماموران امنیت ملی با برخورد توهین‌آمیز احمد فیصل نوید خبرنگار محلی تلویزیون یک را لت و کوب کرده است.

دفتر نی ضمن استقبال از اقدام به موقع مسوولان امنیت ملی مبنی بر بازداشت و تنبیه اداری کارمند مذکور در ولایت غزنی، از نهاد های حکومتی به ویژه امنیت ملی می‌خواهد  که قانون را به گونه کامل بالای ناقضان تطبیق نماید تا در آینده شاهد خشونت در برابر خبرنگاران و نقض قانون در جامعه نباشیم.