دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ۱۳ تن از خبرنگاران و گزارشگرانی را که حین تهیه گزارش در مناطق مختلف افغانستان مورد خشونت قرار گرفته و ثبت دفتر دیده بان رسانه ها نموده بودند، نامزد خبرنگار شجاع سال ۱۳۹۳ نموده و به همه پرسی واگذار نمود.
فرایند رای دهی به خبرنگار شجاع سال به صورت آنلاین بوده که کاربران رسانه های اجتماعی می توانستند به صورت آنلاین به خبرنگار مورد نظر شان رای داده و شجاعترین خبرنگار سال ۱۳۹۳ افغانستان را انتخاب کنند.
نجیم رحیم، جمشید حکاک، جاوید زیارت جایی، حسین سیرت، فرهاد صافی، یاسین آژند، مختار وفایی، منصور مرادی، رحمت الله زیارمل، توریالی همت، مامون درانی، صادق رشتنی و احمد لودین خبرنگارانی بودند که از سوی دفتر نی نامزد خبرنگار شجاع سال ۱۳۹۳ افغانستان شده بودند.
کاربران رسانه های اجتماعی یک و نیم ماه فرصت داشتند تا به خبرنگار مورد پسند شان رای بدهند، فرایند رای دهی در تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۳ خاتمه یافته و بیشتر از ۲۳ هزار کاربر در این انتخابات شرکت نموده اند.
نتیجۀ این انتخابات در تاریخ ۴ حمل ۱۳۹۴ در یک محفل بزرگ اعلان شده و به خبرنگار برنده تندیس خبرنگار شجاع تفویض می گردد.
این نخستین بار است خبرنگاران که در افغانستان مورد خشونت قرار گرفته اند از سوی یک نهاد پشتیبان رسانه ها، مورد تقدیر قرار گرفته و جایزۀ خبرنگارشجاع را برای شان تفویض می نماید.
این اقدام دفتر نی می تواند در زمینۀ تشویق و ترغیب خبرنگاران به اطلاع رسانی بیشتر کمک نموده و در راستای توسعه و رشد آزادی بیان مفید واقع خواهد شد.
از این پس همه ساله تندیس خبرنگار شجاع به همین شیوه برای خبرنگار یکه بتواند بیشترین رأی را کسب نماید تفویض می گردد.