دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان همه ساله به پاس روز جهانی آزادی مطبوعات ( سوم می) به بهترین های عرصۀ خبرنگاری جایزۀ نی (تندیس نی) اهدا می کند. امسال نیز ده ها تن از خبرنگاران، تهیه کننده گان، گزارش گران، گوینده گان خبر، عکاسان خبری خود را در رقابت های تندیس نی نامزد نموده و نمونه های کاری شان را به دفتر نی ارسال داشتند، هیات داوری که مسؤلیت انتخاب بهترین ها را داشتند از کارمندان دفتر نی نبوده و از خبرنگاران مطرح کشور برگزیده شده بودند که پس از بررسی نمونه های کاری خبرنگاران نامزد شده بالاخره شش تن را به عنوان بهترین های عرصۀ خبرنگاری برگزیدند که نام های شان در پایین تذکر رفته است:
۱٫ بهترین گزارشگر خبری: صمصامه از تلویزیون خورشید
۲٫ بهترین گزارشگر تحقیقی: اکبر رستمی، روزنامه ۸ صبح
۳٫ بهترین گزارشگر محلی: بشیر طارق خبرنگار تلویزیون محلی هرات
۴٫ بهترین تهیه کننده: صمد صارم، آریانا نیوز
۵٫ بهترین گوینده خبر: نعمت الله مینه پال تلویزیون هیواد قندهار
۶٫ بهترین عکاس خبری: رحمت الله حیدری، عکاس خبری
اما در بخش های تصویر بردار یا فلمبردار، گردانندۀ بحث های تلویزیونی و فیچر نویس در رسانه های چاپی رسانه های محترم بهترین های شان را به دفتر نی نامزد نکرده بودند که آرزو می کنیم در آینده این بخش های مهم فراموش نشوند.