مسوولان تلویزیون خورشید با تائید حمله بالای بس حامل کارمندان این رسانه می‌گویند: بس حامل کارمندان این رسانه در مربوطات چهار راهی کلوله پشته و گل سرخ مورد هدف مواد انفجاری جاسازی شده در کنار جاده قرار گرفته است که در نتیجه 2 تن شهید و 5 تن دیگر از کارمندان این رسانه زخم برداشته اند.

میر واحد شاه امیری خبرنگار و شفیق الله کارمند بخش تخنیک این تلویزیون شهید و یک خبرنگار و یک گرداننده برنامه و 3 کارمندان بخش تخنیک این رسانه نیز در این رویداد زخم برداشته اند.

موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید در حالی مورد حمله قرار می‌گیرد که افغانستان در نقطه‌ی خیلی حساس فرایند صلح قرار دارد. با این وجود دشمنان مردم افغانستان و آنانی‌که در برابر ارزش های انسانی قرار دارند، دست به چنین جنایتی می‌زنند.

تلویزیون خورشید از رسانه‌هایی است که خط فکری مشخصی را دنبال می نماید و این دومین باری است که بر کارمندان این رسانه چنین حمله‌ای  صورت می‌گیرد.

نی حمله بر کارمندان رسانه را جنایت ضد بشری و نابخشودنی می‌خواند. نی خود را دراین غم کلان با جامعه‌ی رسانه‌ای شریک دانسته و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در شرایط موجود تضمین تامین امنیت جانی برای خبرنگاران را بدهد. از جانب دیگر حکومت باید این قضیه را دنبال و عاملان آنرا شناسایی و به پنجه عدالت بسپارد.