در یک رشته انفجارهای پی‌هم در شهر جلال‌آباد یک همکار رسانه‌یی شهید و دو تن دیگر زخمی‌شدند.  حدود ساعت ۱۲ دیشب، دست‌کم سه انفجار در ورزشگاه شهر جلال‌آباد که مسابقه‌ی کریکت (جام رمضانی کریکت) جریان داشت، جان ۸ تن را گرفت و بالاتر از ۵۰ تن دیگر از تماشاچیان را زخمی‌نمود.

قرار عزیزی، مدیرمسؤل رادیو صفا و مبارز اتل خبرنگار این رادیو؛ در این رویداد زخمی‌شدند، اما هدایت‌الله زهیر که او نیز همکار رسانه‌یی رادیو صفا بوده و در ارایه برنامه‌های ورزشی کریکت با این رادیو همکاری داشت، به شهادت رسیده است.
نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از مقامات مسؤل در حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا برای درمان خبرنگاران زخمی‌شده از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و کمک به خانواده‌های خبرنگاران آسیب دیده را از یاد نبرد.
پیش از این در دهم ثور، ۹ خبرنگار، عکاس و فلم‌بردار در یک رویداد تروریستی در شهر کابل جان‌های شان را از دست داده و دست کم شش تن دیگر از خبرنگاران در همان رویداد زخمی‌شده بودند. ماه ثور ۱۳۹۷ خورشیدی خونین‌ترین ماه برای خبرنگاران افغانستان بود، در جریان همین ماه ۱۲ خبرنگار و همکار رسانه‌یی به شهادت رسیده اند.
دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، ضمن نگرانی از افزایش بی پیشینه‌ی تلفات خبرنگاران در افغانستان، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا برای حفاظت جان خبرنگاران راهکار مناسب در پیش گرفته و پالیسی مدون برای حفاظت جان خبرنگاران و امنیت تأسیسات رسانه‌یی تدوین نماید.
از جانبی دیگر؛ مالکان و مدیران رسانه‌های افغانستان نیز در زمینه‌ی مصوونیت جان خبرنگاران مکلفیت داشته و از اعزام خبرنگاران، عکاسان و فلم‌برداران بدون درنظرداشت موارد ایمنی؛ به محل رویدادهای تروریستی خودداری نمایند.