عبدالمنان ارغند، خبرنگار محلی تلویزیون کابل نیوز در قندهار صبح امروز (۵ثور ۱۳۹۷) از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت به شهادت رسید.

دولت افغانستان در قسمت تامین امنیت خبرنگاران آن طور که قوانین پیش بینی کرده است زمینه‌های لازم را مساعد نساخته است.

حکومت افغانستان مطابق قوانین نافذۀ وظیفه تامین امنیت شهروندان به ویژه خبرنگاران را دارد.

دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان جداً از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا عاملان شهادت آقای ارغند را هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

نی هم‌چنان از دولت افغانستان می‌خواهد که برای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش کنند و بیش‌ از این جامعه خبرنگاری را داغ‌دار نسازند.

از سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا اکنون بیش از ۸۰ خبرنگار جان‌های شان را از دست داده اند. دولت افغانستان مجبور و مکلف است که در قسمت تامین امنیت خبرنگاران تلاش کند.