قتل مرموز یک مجری برنامه های رادیویی در شهر مزار شریف یک بار دیگر زنگ خطر را برای رسانه ها و کارمندان رسانه یی در کشور به صدا در آورد. افراد مسلح ناشناس دیروز شنبه ۲۱ سرطان خالد آگاه یعقوبی، مجری برنامه های طنزی و تفریحی رادیوی محلی لحظه ( از رادیو های محلی در شهر مزار شریف) را در خانه اش به ضرب گلوله به قتل رساندند.
قتل یک کارمند رسانه یی در امنترین شهر افغانستان آن هم در روز روشن سوالاتی را در اذهان مردم و به ویژه نهاد های حامی خبرنگاران خلق می کند که مبادا در عقب این گونه قتل های مرموز دست های پنهان بخاطر رسیدن به اهداف سیاسی انجام شده باشد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از قتل این خبرنگار به شدت تکان خورده و از دولت افغانستان می خواهد تا در راهیابی قاتلان و کسانی که در این قتل دست دارند از هیچ نوع تلاش دریغ نورزد.
اعضای خانواده و همکاران آقای یعقوبی به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته اند که این خبرنگار هیچ نوع دشمنی و یا داد و ستد شخصی با هیچ کسی و یا گروهی نداشته است.
با از دست دادن خالد یعقوبی، شمار جان باختگان خبرنگاران افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۶ تن رسید.
پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون به تعداد ۴۳ خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان به شیوه های گوناگون به قتل رسیده اند که تا هنوز به یکی از پرونده های این خبرنگاران رسیده گی نشده است.