دو تن از کارمندان رسانه یی امروز زمانی شهید شدند که را هی دفاتر کار رسانه یی شان بودند. در کنار این دو تن ۱۳ تن از کارمندان رسانه یی دیگر نیز زخم برداشتند.

تلویزیون طلوع و بی بی سی؛ دو تن از کارمندان شان را از دست دادند، در کنار این که ۵ کارمند بی بی سی، ۴ کارمند طلوع، ۳ کارمند تلویزیون یک و یک کارمند تلویزیون ملی در این رویداد خونین زخمی شدند.

همچنان رسانۀ خصوصی «یک» در این رویداد بیشترینه خساره را متقبل شده است. در رویداد تروریستی امروز که در منطقۀ دیپلوماتیک چهار راهی زنبق کابل رخ داد، بیشتر از ۸۰ تن جان باخته و بالاتر از ۳۵۰ تن دیگر مجروح شده اند.

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، ضمن نفرین کردن عاملان این رویداد خونین، از حکومت افغانستان می خواهد تا با بازماندگان شهدای رسانه ای  و مجروحان این حادثه، کمک های عاجل و مورد نیاز را دریغ نورزد.

دفتر نی بدین باور است که رسانه های افغانستان هیچ گاهی عاملین این حادثه ی خونین را فراموش نکرده و آنها را به عنوان خونخوارترین افراد؛ از ورای کار اطلاع رسانی ثبت تاریخ خواهند نمود.