عبدالمتین بریال، خبرنگار رادیوی محلی “میرمن” در ولایت قندهار صبح امروز در مسیر شاهراه کابل قندهار در اثر حادثۀ ترافیکی با دو تن از همراهانش جان باخت.
به گفتۀ دوستان و همکاران آقای بریال، او و دوستان اش جهت امری عازم کابل بودند که در مسیر راه در منطقۀ جلدک ولایت زابل موتر تیزرفتار حامل شان از جاده منحرف شده و باعث مرگ این ۳ تن شد.
شاهراه کابل قندهار یکی از پرحادثه ترین شاهراه افغانستان است که هر از گاهی شماری زیادی از شهروندان کشور را قربانی می گیرد.
سال گذشته نیز ۴ تن از خبرنگاران ولایت قندهار پس از ختم یک دورۀ کوتاه آموزشی خبرنگاری کابل را به قصد قندهار راهی آن ولا بودند که در مسیر راه موتر حامل شان تصادم نمود و با شماری دیرگری از هموطنان ما به شهادت رسیدند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، جان باختن خبرنگار مذکور را یک ضایعۀ بزرگ و جبران ناپذیر در خانوادۀ مطبوعات افغانستان دانسته وخود را غم شریک با خانوادۀ مرحومین و جامعۀ خبرنگاری میداند و همچنان دفتر نی از مسؤلان امور می خواهد تا تدابیر لازم را جهت کاهش حادثات ترافیکی در این شاهراه اتخاذ نمایند تا شهروندان با اطمینان خاطر در این جاده سفر نمایند.