خلاف تصوری که از برخی ولایت ها وجود داشت، تعداد زیادی از مردم با شور و شوق وافر به سوی مراکز رای دهی می شتابند.
ولایت خوست گواه این حضور گستردۀ زنان و مردان این ولایت است که با وجود برخی تهدیدات امنیتی در برخی از نقاط این ولایت باز هم صف های طویل رای دهندگان در مراکز رای دهی تشکیل شده است. مردم بدخشان، هرات ، تخار، بلخ و سایر ولایت ها نیز این روز ( روز رای دهی) را جشن ملی عنوان کرده و برای رسیدن به پای صندوق های رای صف های طولانی را با شادمانی می پیمایند.
با وجود این همه شور و شوق وصف نا پذیر مشکلات و چالش های نیز فرا راه این پروسۀ ملی قرار دارد، هر چند تاثیر گذاری چندانی بالای ارادۀ مردم ندارد نمی تواند نتایج انتخابات را متاثر سازد ولی نباید از آن چشم پوشی کرد. به عنوان مثال در ولایت تخار که از لحاظ امنیتی تا فعلا کدام مشکلی وجود ندارد و تمام مراکز رای دهی بروی مردم باز است. اما شخصی به نام جنرال شاه محمود که عضو شورای ولایتی و مسوولی جنبش در این ولایت می باشد، مردم را تشویق می کند تا به اشرف غنی احمد زی رای بدهند، طوری که قبلا نیز تذکر رفت هیچ چیزی حتی تهدیدات امنیتی نتوانست سد راه ارادۀ مردم افغانستان شود ، هیچ فردی نمیتواند ارادۀ مردم را در صورتی که رای سری است تغییر دهد ولی در انتخابات های پیش رو باید به این نکات توجه صورت گیرد تا همه به ارادۀ مردم و به حق آزادی و سری بودن انتخابات و حق شهروندان احترام بگذارند.
هم چنان گزارش ها از ولایت تخار حاکیست که در یکی از مراکز رای دهی به نام الفاروق ، توسط ناظران انتخاباتی تهدید شده اند که برای یک کاندید مشخص رای دهند ویا این که از مرکز رای دهی خارج شوند. این امر عدم رعایت اصول انتخابات را از سوی ناظران انتخاباتی نشان می دهد و هم چنان مسوولین مرکز رای دهی باید مکان مشخصی را برای ناظران و کارمندان رسانه یی مشخص سازند تا بتوانند فعالیت های شان را به صورت بی طرفانه انجام دهند.
از سوی دیگر از برخی نقاط کشور خبر های مبنی بر وجود نا امنی ها نیز رسیده است ولی از موجودیت تلفات تا حالا خبری در دست نیست. و این نا امنی ها به حدی نبوده که پروسۀ رای دهی را به چالش مواجه سازد.
هم چنان در ولایت بلخ ، شهر مزار شریف، مرکز رای دهی کارته نورخدا گزارش های مبنی بر عدم موجودیت برگه (اوراق) رای دهی رسیده است اما مسوولین دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ می گویند که برگه های رای دهی به حد کافی در دفتر این کمیسیون موجود است و نظر به ضرورت در اسرع وقت به محلات رای دهی منتقل می شود. و هر گاه تا رسیدن برگه های رای دهی تاخیر درامر رای دهی ایجاد گردد ، در پایان روز کمیسیون مستقل انتخابات وقت اضافی را برای رای دهندگان در نظر خواهد گرفت.