بر اساس گزارش‌ها از منابعی قابل اعتماد که به دلیل چالش‌های امنیتی از افشای هویت‌شان جلوگیری می‌شود، دفاتر رادیو تلویزیون غزنویان، رادیو غزنویان و رادیو رنا در ولایت غزنی از سوی طالبان به آتش کشیده شده و تمامی تجهیزات این سه رسانه از بین رفته است. این درحالیست که پنجشنه شب نیز تاسیسات آنتن‌های چندین رسانه به آتش کشیده شده بود.

طالبان براساس قوانین بین‌المللی جنگ و قوانین بین‌المللی حقوق بشردوستانه باید از صدمه زدن و به آتش‌کشیدن نهاد‌های عامه جلو گیری کنند، زیرا این اعمال جنایت جنگی محسوب می‌شود.

نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از یوناما می‌خواهد، در جریان تماس‌های که با دفتر طلبان در قطر داردند از سران طالبان بخواهند که امنیت نهاد‌های عامه به ویژه رسانه‌ها را در جریان درگیری مدنظر داشته باشند تا به افراد ملکی آسیب نرسد.

نی هم‌چنان از حکومت افغانستان می‌خواهد که در زمینه تامین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در ولایت غزنی نهایت توجه داشته باشند.