صبح امروز چهار شنبه ۲۷ ثور، گروه از افراد انتحاری که برخی از منابع رسمی تعداد آنان را سه تن می خوانند، بر تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد یورش برده و حدود چهار ساعت در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

منابع می گویند مسؤلیت این حملۀ تروریستی را گروه داعش به دوش گرفته است.

تا هنوز از جان باختن دو تن و زخمی شدن بیش از ۱۴ تن دیگر گزارش شده است، اما رقم دقیق آسیب دیدگان این حملۀ تروریستی منتشر نشده و در حال تغیر است.

بر بنیاد قوانین جنگی، حمله بر اماکن عامه و محلات غیر نظامی جنایت جنگی بوده و به همین اساس دفتر نی از کشور های بین المللی و همچنان از سازمان های مدافع حقوق بشری می خواهد تا این حمله را به عنوان جنایت جنگی ثبت نماید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا با جدیت تمام در شناسایی و بازداشت عاملان اصلی این حملۀ تروریستی سعی نموده و بیشتر از این نگذارد شهروندان بی دفاع و به ویژه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی قربانی حملات تروریستی شوند.