نیمه شب مورخ ٢٠ میزان افراد مسلح وارد دفتر رادیوی محلی نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی شده، رییس این رادیو را به شدت لت و کوب و سپس فرار کرده اند. 

مهاجمان دقایقی بعد دوباره برگشته و بالای تعمیر این رادیو بم دستی یا نارنجک پرتاب نمودند، که در اثر آن خسارات زیادی به ساختمان و وسایل رادیو نسیم وارد نمود.

رضا واحدی، رییس رادیو نسیم به دیده بان رسانه های نی گفت: “از ناحیه سر و روی زخمی شده ام و مهاجمان حین لت و کوبم، میگفتند، زبانت بسیار دراز شده است.”

عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در این مورد گفت:” رادیو نسیم در یکی از امن ترین شهر های افغانستان مورد حمله قرار گرفته است که به هیچ وجه نمی توانیم دست های مخالفین مسلح را در عقب این قضیه دخیل بدانیم، بناً مهاجمان یا دوستان مقامات دولتی بوده اند و یا گماشته گان آنان.”
دفتر نی، حمله بر یک رادیو را حمله بر تمام ارزش های آزادی بیان دانسته از مسولان امور جداً می خواهد تا عاملان این جنایت را شناسایی و به پنجه ی قانون بسپارند.

عدم توجه و پُشت گوش کردن به این قضیه حساس و جنایت آشکار، حدس و گمان های مبنی بر اینکه مقامات محلی در این حمله دست داشته اند را تقویت می کند.

رادیو نسیم از رسانه های فعال در آن حوزه است که در چند سال اخیر افشاء گری های زیادی داشته و حتی گهگاهی این رادیو به عنوان منبع قابل اعتماد برای دیگر رسانه ها مبدل شده است.