نی موسسۀ حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، حمله بر جان خبرنگاران را خلاف تمام موازین قانونی، انسانی و اخلاقی می داند. 
دو خبرنگار زن که برای خبرگزاری اسوشتییتد پرس کار می کردند امروز پیش از چاشت در مقر ولسوالی تنی ولایت خوست هدف تیر اندازی یک افسر پولیس قرار گرفته یکی از آنها جان داده و خبرنگار دومی شدیداً زخمی شده است.
خانم اندا شهروند جرمنی و کیتی شهروند کاندا که گفته می شود به تازه گی ها بخاطر پوشش خبری انتخابات افغانستان وارد این کشور شده بودند مورد حمله این افسر پولیس قرار گرفتند. به اساس گفته ی یک خبرنگار در ولایت خوست، نقیب الله قوماندان بلوک فرماندهی پولیس ولسوالی تنی ولایت خوست که باشندۀ اصلی ولسوالی غوربند ولایت پروان است، حین شلیک به سوی این خبرنگاران به آواز بلند تکبیر الله اکبر سر داده است.
به اساس گزارشات واصله خانم اندا در محل حادثه جان سپرده و خانم کیتی که شهروند کانادا می باشد به شدت زخمی شده و در یکی از بیمارستان های ولایت خوست انتقال داده شده است. گفته می شود که دو همکار دیگر این خبرنگاران که شهروندان افغانستان اند در این حادثه آسیب ندیده اند. عامل این جنایت ازسوی پولیس ولسوالی تنی ولایت خوست بازداشت گردیده و تحت بازخواست قراردارد. نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از وزارت امور داخله کشور تقاضاء می نماید که دراین زمنیه به سرعت وارد عمل شده انگیزۀ این حمله را شناسایی و متهم را به نهاد های عدلی و قضایی هرچه زود بفرستد تا در دادگاه مجازت شود.
همچنان از همه خبرنگاران خارجی وداخلی تقاضاء میشود تا برای پوشش انتخابات کشور در هماهنگی با نهاد های امنیتی و نهاد های خبرنگاری عازم محلات خطرناک شوند.
حمله به جان خبرنگاران یادشده مبین این حقیقت تلخ است که دشمنان دیموکراسی ومردم سالاری می خواهند انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را اسیب رسانیده وبا اعمال جنایت از رفتن مردم به صندوق های رای جلوگیری نمایند . خبرنگاران می توانند با حفظ تدابیرایمنی باید به گزارش دهی از انتخابات فردا همت گماشته و مردم را در جریان رویداد های انتخاباتی قرار دهند.