قاسم مظفری، گزارشگر روزنامۀ دولتی بیدار روز گذشته (چهار شنبه ) در مربوطات شهر مزار شریف توسط افراد ناشناس مسلح با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیۀ دست و شکم به شدت زخم برداشت.

او را به زودترین فرصت به شفاخانۀ در شهر مزار شریف انتقال دادند، در ابتدا وضعیت او را پزشکان معالج اش وخیم خوانده بودند، اما پس از گذشت چند ساعتی اکنون وضعیتش در حال بهبود است و می تواند حرف بزند.

خانوادۀ این خبرنگار می گوید قاسم مظفری، با هیچ کسی دشمنی و یا خصومت شخصی نداشته و هیچ نمی دانند که مهاجمان به چه دلیلی بر وی حمله کرده و او را زخمی ساخته اند.

تا هنوز مشخص نشده است که این روزنامه نگار بخاطر کار های خبرنگاری اش مورد حمله قرار گرفته است و یا انگیزه های دیگری در عقب این رویداد وجود دارند.

فرمانده امنیۀ ولایت بلخ نیز وقوع این رویداد را تأیید می کند، اما هنوز در مورد عاملین این رویداد چیزی نمی دانند و میگویند تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان حمله به جان این خبرنگار را به شدت محکوم نموده و از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی می کند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی از مسؤلان ولایت بلخ می خواهد تا هر چه زودتر عاملان این رویداد جنایت کارانه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. او همچنان گفت:” پولیس ولایت بلخ مکلف است تا در رابطه به حمله به جان این روزنامه نگار تحقیقات شان را زود انجام داده و روشن بسازند که این خبرنگار بخاطر کار های خبرنگاری اش مورد حمله قرار گرفته یا به کدام دلیل دیگری او را زخمی کرده اند؟”

مزار شریف از جمله شهر های نسبتاً امن افغانستان به شمار می رود، اما خبرنگاران و روزنامه نگاران در این شهر از امنیت چندان خوبی برخوردار نیستند، یک سال پیش در چنین روز های بود که دو خبرنگار در جریان کمتر از یک هفته در داخل شهر مزار شریف به طور مرموزی به قتل رسیدند، که خوشبختانه قاتل پلوشه توخی، یکی از خبرنگاران کشته شده دستگیر شد، اما قاتل خالد آگاه یعقوبی، خبرنگار دیگر؛ تا هنوز شناسایی و دستگیر نشده است.