شام روز چهار شنبه، یکعراده بس حامل کارمندان موبی گروپ (تلویزیون های طلوع، طلوع نیوز، لمر، رادیو آرمان، رادیو اراکوزیا، افغان سین و کابورا پرودکشن)، در جادۀ عمومی دارالامان شهر کابل هدف یک حملۀ انتحاری قرار گرفت که در نتیجه شش تن از کارمندان موبی گروپ؛ شهید و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند.

طالبان هراس افگن چند ساعت بعد از این رویداد غم انگیز، مسؤلیت آن را به دوش گرفتند و تأکید کردند که هرگاه به باور آنان نشرات تلویزیون طلوع با ارزش های اسلامی و افغانی عیار نشود، باز هم هدف قرار خواهند گرفت.

طالبان با این عمل جنایت کارانه و وحشیانه، نشان دادند که تمام افراد ملکی برای آن ها به مثابۀ هدف نظامی است.

پس از سقوط قندز به دست طالبان در خزان سال جاری، جنایت های بشری بی شماری از جانب طالبان در برابر شهریان قندوز صورت گرفت و زمانی که رسانه ها؛ به ویژه تلویزیون طلوع نیوز آن را به نشر سپرد؛ طالبان هراس افگن تلویزیون های طلوع و «یک» را از اهداف نظامی شان خوانده و تهدید کردند که کارمندان این دو رسانه را هدف قرار خواهند داد.

اکنون دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام رسانه ها و خبرنگاران کشور می خواهد تا تصامیم مشترک نهاد ها و اتحادیۀ های صنفی خبرنگاری را رعایت نموده در برابر این اقدام جنایت کارانه موضع مشترک اتخاذ نمایند.