افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت ۱۲ شب گذشته (دوشنبه 15 ثور) بالای رادیو تلویزیون محلی سیمای صلح در ولایت سمنگان حمله و تیر اندازی نموده‌اند.

به گفته سید اسماعیل سادات مسوول این رسانه، حوالی ساعت 12 شب گذشته دو فرد موترسایکل سوار با سلاح بالای رادیو تلویزیون سیمای صلح سمنگان حمله نموده که درنتیجه اصابت گلوله زیان مالی به این رسانه واردشده و خوش‌بختانه به کارکنان این رسانه آسیب جانی نرسیده است.

به گفته آقای سادات هنوز روشن نیست که این حمله از سوی چه کسانی بالای رسانه آن‌ها صورت گرفته است و بررسی ارگان‌های امنیتی در زمینه ادامه دارد.

حمله و تیر اندازی بالای تلویزیون سیمای صلح در ولایت سمنگان، مایه نگرانی نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد گردیده و آنرا حمله بر آزادی بیان می‌داند.

نی از حکومت افغانستان به‌خصوص نهادهای امنیتی کشور می‌خواهد تا موضوع را به‌صورت جدی پیگیری نموده، عاملان این قضیه را شناسایی و به پنجه عدالت بسپارند.