دفتر رادیوی محلی صفا و دفتر محلی رادیوکلید در شهر جلال آباد مورد حملات بمی قرار گرفته و خسارات زیادی مالی بر این دو رسانه وارد نموده است.

حوالی ساعت ٧ شام امروز شنبه ١٨ میزان با اندکی تأخیر بر درب رادیو صفا و رادیو کلید که از هم فاصله دارند و هر دو در شهر جلال آباد موقعیت دارند با انفجار ماین تخریب شده اند.

معلوماتی که تا کنون به دیده بان رسانه های دفتر نی رسیده است، کارمندان رادیو در این رویداد ها آسیب ندیده، اما شیشه های خانه های نزدیک هر دو رادیو شکسته و ریخته اند.

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان حمله بر دو رسانه آنهم در یک وقت و در یک شهر را، یک حمله ی هراس افگنانه ی از قبل طراحی شده دانسته که از سوی دشمنان مردم و آزادی بیان انجام شده اند و از حکومت افغانستان به ویژه پولیس ننگرهار میخواهد تا در این مورد تحقیق نموده عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات نماید.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی از وزارت امور داخله و دیگر نهاد های امنیتی میخواهد تا با گزینش فرماندهان وطندوست، خادم و مدبر در مرکز و ولایت های کشور زمینه تأمین امنیت شهروندان کشور را فراهم سازد.

آزادی بیان در افغانستان به شدت آسیب پذیر شده است. در هفته ی گذشته پس از اشغال قندز توسط هراس افگنان، تمام رسانه های آنولایت را طالبان چور و چپاول کردند و وسایلی را که قابل انتقال نبودند همه را به آتش کشیده و یا تخریب کردند.

دفتر نی از دولت افغانستان و سپس از جامعه ی جهانی میخواهد تا در حفظ ارزش های حقوق بشری و به ویژه حفظ آزادی بیان در کنار مردم افغانستان باشند.