حملۀ انتحاری را که سبب شهادت شماری از شهریان کابل و یک خبرنگار جوان در کابل شد به شدت محکوم می کنیم.
احمد شاهد، خبرنگار ۲۰ سالهُ صبح امروز زمانی که می خواست به سوی دفتر کارش به رادیو نوا و تلویزیون سبا برود، در حملۀ انتحاری که در مربوطات کارتۀ نو شهر کابل انجام شد با شماری دیگر از شهریان کابل به شهادت رسید.
احمد شاهد تازه به کار خبرنگاری روآورده بود و به حیث گوینده و تهیه کنندۀ برنامه های ادبی در رادیو نوا ایفای وظیفه می کرد که تروریستان دُگم اندیش آرزو های او را با خاک یک سان نموده و خانوده، دوستان و همکارانش را داغ دار نمود.
شهید احمد شاهد، در کنار خبرنگاری و تهیه کنندۀ برنامه های ادبی در رادیو نوا، دانشجوی رشتۀ ادبیات در دانشگاه کابل نیز بود.
این دومین مورد از شهادت خبرنگاران ظرف دو روز در افغانستان است، پنج شنبه شب گذشته، نور احمد نوری خبرنگار رادیوی محلی بست در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به طور مرموز به شهادت رسید.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ضمن محکوم نمودن این گونه حملات به خانواده، دوستان و همکاران آقای شاهد ابراز تسلیت نموده و از حکومت افغانستان می خواهد تا در آینده بخاطر مصؤنیت شهروندان و خبرنگاران راهکار مناسب را در پیش گیرد.
ما به این باور هستیم که تروریزم برای کشتن انسان های بی گناه هیچ مرز را نمی شناسد، بنااً از دولت افغانستان می خواهیم تا بخاطر ریشه کن سازی این پدیدۀ شوم از تمام امکانات دست داشته استفاده نماید، تا شهروندان این سرزمین بصورت عام و خبرنگاران بطور خاص بتوانند به امور روزمرۀ شان رسیده گی نمایند.