صبح امرزو سه‌شنبه مورخ ۱۶ عقرب دو تن تروریست به ساختمان تلویزیون شمشاد در کابل حمله نموده که به گفتۀ مقام‌های پولیس کابل، در این روی‌داد یک محافظ این تلویزیون شهید و یک تن دیگر زخمی‌شده است.
عملیات تصفیه‌وی در تلویزیون شمشاد حدود دو ساعت دوام کرد که در نتیجه هر دو تروریست به دست نیروهای امنیتی کشور از پا در آمده و از رسیدن آسیب به کارمندان تلویزیون شمشاد جلوگیری شد.
نشرات تلویزیون شمشاد به دنبال این حملۀ تروریستی حدود سه ساعت متوقف شد و پس از ختم عملیات پاک‌سازی، دوباره به نشرات آغاز نمود.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی‌دفتر نی حین سخن‌رانی در محل رویداد گفت:” حمله به محلات و نهاد‌های ملکی مصداق بر جنایت جنگی بوده و از آنجائیکه رسانه‌ها اهداف نظامی‌به شمار نمی‌روند، این عمل تروریستان؛ جنایت علیه بشریت بوده که باید از سوی جامعۀ جهانی جدی گرفته شود.”
این حمله‌ی دهشت افکنانه نشان داد که دشمنان مردم افغانستان به هیچ اصل و باوری تعهد ندارند. از سوی دیگر در این حمله؛ شکنندگی وضعیت امنیتی رسانه‌ها نیز به وضوح به مشاهده رسید.
این نخستین بار است که گروه‌های تروریستی به شکل گروهی به ساختمان یک تلویزیون خصوصی حمله نموده و وحشت ایجاد کردند. پیش از این یک گروه تروریستی در شهر جلال آباد وارد ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار شدند که شماری از کارمندان آن تلویزیون را به شهادت رساندند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان حمله به تلویزیون خصوصی شمشاد را به شدت محکوم نموده و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا طراحان این جنایت را شناسایی و مجازات نماید.
هم‌چنان نی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا معلوماتی را که می‌تواند از چنین حملاتی و تلفات ناشی از آن جلوگیری کند، در صورتی که قواعد و اصول امنیتی اجازه دهد، با مدیران رسانه ها در میان بگذارند.
از آن‌جای‌که این حمله را جنایت علیه بشریت می‌خوانیم، از جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم تا این حمله را به عنوان یک عمل جنایت علیه بشریت ثبت نموده و در دادخواهی برای مردم افغانستان با ما همگام شوند.