شماری از افراد مسلح صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۸ عقرب بر ساختمان رادیو همیشه بهار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حمله نموده و پس از لت و کوب مدیر مسؤل و محافظین این رادیو، نشرات آن را نیز قطع نموده و برخی از وسایل و لوازم رادیو همیشه بهار را شکسته و از بین بردند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان حمله به مقر یک رادیو و لت و کوب مسؤلان آن را در داخل شهر و در روز روشن یک جنایت آشکار دانسته و نگرانی شدید اش را از عدم مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها ابراز می دارد. با آنکه مسؤلان رادیو همیشه بهار عاملان حمله به این رادیو را شناسایی نموده اند، اما پولیس این ولایت تا هنوز قادر به دستگیری عاملان این جنایت نگردیده اند.
این حمله در واقع هشدار جدی برای رسانه ها و آزادی بیان در کشور بوده و شکنندگی وضعیت امنیتی و عدم مصؤنیت رسانه را ها در افغانستان نشان می دهد، بدین وسیله دفتر نی از مسؤلان امنیتی و کشفی دولت افغانستان و به ویژه از مسؤلان محلی ولایت ننگرهار می خواهد تا عاملان این جنایت را به زودترین فرصت دستگیر نموده و به پنجۀ قانون بسپارند.
یکی از مسؤلان این رادیو به دیده بان رسانه های موسسۀ نی گفته است که طالبان مسلح در گذشته چندین بار تهدید نموده بودند که در صورت خاموش نساختن نشرات این رادیو، به عواقب ناگوار مواجه خواهند شد. در ۱۳ سال گذشته پس از سقوط رژیم طالبان، شهروندان این کشور با استفاده از کثرت رسانه ها فرصت یافتند دیدگاه های شان را بیان نمایند، اما این روند همواره با چالش های جدی مواجه بوده و خبرنگاران و رسانه ها هدف قرار گرفتند، اما دولت افغانستان کمتر توانسته است عاملان خشونت بر رسانه ها و خبرنگاران را شناسایی و مجازات نماید، که این امر یکی از عوامل افزایش روز افزون خشونت ها در برابر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان گردیده است.
دفتر نی یک بار دیگر از دولت افغانستان می خواهد تا از ارزش های آزادی بیان و دیموکراسی که در یک دههۀ گذشته در بدل دهها قربانی و ریختن خون خبرنگاران به دست آمده است، حراست نموده و نگذارد یک مُشت افراد کینه توز، بنیاد گرا و جنایت کار سبب گردد تا وجهۀ جمهوری اسلامی افغانستان را در انظار جامعۀ بین المللی مکدر ساخته و مردم افغانستان را از حق دانستن و دسترسی به اطلاعات محروم سازند.