هشدار گروه طالبان مبنی بر هدف قراردادن رسانه‌ها و خبرنگاران، سبب نگرانی خانواده‌ی رسانه‌یی افغانستان شده است. در چنین شرایطی، نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا یک بار دیگر تعهد رسمی‌اش را مبنی بر حمایت همه‌جانبه از رسانه‌ها و خبرنگاران اعلام کند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی می‌گوید: «رسانه‌ها بر مبنای قوانین افغانستان نشرات دارند و قوانین افغانستان بر اساس ماده‌ی دوم قانون اساسی، خلاف دین نمی‌توانند وضع شوند. اکنون که خطرات جدی‌یی متوجه رسانه‌ها و خبرنگاران است، حکومت باید تجدید تعهد رسمی و برنامه‌های عملی برای حمایت و تأمین امنیت رسانه‌ها ارائه بدارد.»

گروه طالبان، روز دوشنبه (3 سرطان) با نشر اعلامیه‌یی، نوشته‌اند که اگر رسانه‌های افغانستان تا مدت یک هفته پس از نشر این اعلامیه، دست از پخش اعلانات تجاری علیه این گروه بر ندارند، مورد هدف این گروه قرار خواهند گرفت. در اعلامیه‌ی طالبان آمده است که شماری از رسانه‌ها در افغانستان، در اعلانات تجارتی‌شان جهاد، مجاهدین و طالبان را دشنام داده و بدنام جلوه می‌دهند.