گل‌بدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، روز جمعه در نشست که با هوادارانش در کابل داشت، بار دیگر رسانه‌ها را مورد اهانت قرار داد و شماری از رسانه ها را به قول خودش «خدمت‎گار بیرونی‎ها و نیز ابزاری برای سرکوب خودش» دانسته و می‎گوید که این رسانه‎ها، گفته های دو روز پیش وی را در بارۀ «قومی بودن جنگ» در افغانستان، تحریف کرده اند.

آقای حکمتیار خطاب به هوادارانش گفت: «این رسانه ها یا در دست دشمنان شما استند و یاهم در دست رقیبان و حریفان شما استند و این را ببینید که گپ درست شمارا هم تعبیر غلط می کنند و تحریف آشکار می کنند.»

این در حالیست که رسانه‌های افغانستان بر مبنای ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی کشور ایجاد شده و به فعالیت می‌پردازند. صحبت های غیر مسوولانه آقای حکمت‌یار در برابر این ارزش ملی؛ غیر قانونی بوده و مستوجب پیگرد عدلی و قضایی می‌باشد.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در بیانیه‌ی در این زمینه گفت:« هرگاه رسانه و یا خبرنگاری بر مبنای صحبت های امروزی آقای حکمت‌یار مورد خشونت و یا آماج قرار بگیرد، آقای حکمت‌یار مسوول و پاسخ‌گو خواهد بود. »

پیش از این نیز رسانه‌های افغانستان آماج صحبت‌های اهانت‌آمیز گل‌بدین حکمت‌یار قرار گرفته بود. در ماه ثور همین سال، موقع که آقای حکمت‌یار به کابل آمد، در سخن‌رانی در جمع هوادارانش رسانه ها را «لعین و شریر» خوانده بود.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا از قانون اساسی کشور جدا حراست نموده و به هیچ کس فرصت ندهند تا با استفاده از واژه‌های اهانت آمیز و رکیک رسانه‌های کشور را تهدید نموده و بزرگ‌ترین دست‌آورد مردم و دولت افغانستان را متاثر بسازند