چندی قبل «مرکز قانون و دموکراسی» در یک بررسی و درجه بندی قوانین، قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را در رده‌ی نخست اعلام کرده و گفته است که بهترین قانون در شاخص حق دسترسی به اطلاعات است.

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، ضمن تبریکی به جامعه‌ی رسانه‌ای کشور به این باور است که در آستانه‌ی روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات این یک خبر خوش در کشور است، اما آنچه مهم است تطبیق قانون است. عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌گوید:”این یک خبر خوب است که قانون حق دسترسی به اطلاعات مقام نخست را گرفته است، اما مهم این است که قانون چقدر تطبیق شده است که متاسفانه وضعیت دسترسی به اطلاعات قناعت بخش نیست و با گذشت هر روز ما شاهد بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات هستیم و عدم دسترسی به اطلاعات چالش بزرگی سد راه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور است.”

براساس گزارش‌های ثبت شده در دیده‌بان رسانه‌های نی، دسترسی به اطلاعات بزرگ‌ترین چالش سد راه رسانه‌ها و مردم در کشور بوده و داده‌ها نشان می‌دهد که امروزه وضعیت خوبِ دسترسی به اطلاعات نداریم. نی از حکومت می‌خواهد که زمینه‌ی تطبیق قانون را مساعد بسازد و اداره‌های دولتی را مکلف به پاسخ‌گویی در برابر مردم و رسانه‌ها بسازد تا روزی وضعیت خوبِ دسترسی به اطلاعات داشته باشیم.