نعمت الله کریاب، خبرنگار محلی بی بی سی که در ولایات شرق کشور فعالیت داشت؛ توسط موظفین امنیتی امروز در شهر جلال آباد بازداشت گردید.

مقامات در ولایت ننگرهار و همچنان مسؤلان بی بی سی در افغانستان بازداشت این خبرنگار توسط موظفین امنیتی را تأیید می کنند، اما در مورد این که خبرنگار موصوف به چه اتهامی بازداشت شده است چیزی نمی گویند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در بیانیۀ گفت:” مقامات در ولایت ننگرهار مکلف اند تا هر چه زودتر علت بازداشت این خبرنگار را روشن بسازند. هر گاه این خبرنگار در پیوند با کار های خبرنگاری و کار اطلاع رسانی بازداشت شده است، بی درنگ آزاد شود و اگر علت بازداشت آقای کریاب مسایل دیگریست بجز کار های خبرنگاری؛ باید هرچه عاجل در زمینه وضاحت دهند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بازداشت خبرنگاران را که در پیوند با کار های اطلاع رسانی انجام می شوند؛ به شدت محکوم نموده و آن را برخلاف قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان می داند.

ما یک بار دیگر از مقامات در ولایت ننگرهار می خواهیم تا هرچه زودتر علت و انگیزۀ بازداشت نعمت الله کریاب، خبرنگار محلی بی بی سی در شرق کشور را از طریق رسانه ها اعلام نماید.