گزارش‌های رسیده از ولایت هلمند حاکی‌ از آن است که سفرمحمد کارمند پاره‌وقت بخش تخنیک رادیو سمون در ولایت هلمند به قتل رسیده است. حیات‌الله ساحل مدیرمسوول رادیو سمون در هلمند با تایید این حادثه به دیدبان رسانه‌های نی گفته است که؛ شام دیروز چهارشنبه 11 جدی آقای سفرمحمد به سبب مهمان بودن در محلی، ازخانه برون شده و ام‌روز پنج‌شبنه جسدش در محل صافیان شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، پیدا شده است. محمد عمر زواک سخن‌گوی ولایت هلمند نیز به دیدبان رسانه‌ها گفته است که پرونده تحت بررسی قرار دارد. از سوی دیگر، پولیس هلمند نیز می‌گوید که قرار است پس از بررسی جزئیات مسئله را در یک نشست خبری اعلان کند. هنوز معلوم نیست که قتل آقای سفرمحمد رابطه‌ای به کارش در رادیوی محلی سمون دارد و یا نه.

نی از مقام های محلی در هلمند می‌خواهد تا پرونده‌ی این قتل‌را به صورت جدی بررسی کرده و روشن سازند که چه‌رابطه‌ی میان کار آقای سفرمحمد و قتل وی وجود دارد.

این اولین حادثه‌ی قتل در سال 2020 میلادی است. سال گذشته‌ی میلادی 10 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان جان‌های شان را از دست داده بودند که هرچند کاهش را نسبت به سال قبلی‌اش نشان می‌داد، اما سال خونینی برای خبرنگاران بود.