رادیوی محلی «بازگل» از رسانه‌های پرمخاطبی بود که به مدت شش سال در ولایت بدخشان فعالیت داشت، سرانجام به دلیل مشکلات مالی، رسماً به نشراتش پایان داد.
عبدالبصیر حقجو مسئول گروه رسانه‌یی آمو ـ که رادیوی بازگل زیر چترش است ـ در گفت‌وگو با دیدبان رسانه‌های نی می‌گوید که به دلیل نبود امکانات مالی و تخنیکی، وضع مالیات و ضمانت‌های سنگین از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین عدم توجه مقام‌های محلی، رادیو بازگل مجبور به توقف نشراتش گردید.
رادیوی محلی «پیام حق» نیز که سه سال پیش، توسط ارتش ملی در ولایت بدخشان راه‌اندازی شده بود، نتوانست به فعالیت‌های خود ادامه دهد و اخیراً بنا بر نداشتن وجوه مالی از نشرات بازماند.
در چند سال اخیر مشکلات مالی دامنگیر بیشتر رسانه‌های افغانستان گردیده است. تنها در ولایت بدخشان، از پنج سال به این سو 20 رسانه‌ی چاپی به دلیل نبود حمایت‌های مالی از فعالیت بازمانده‌اند.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان با توجه به ضمانت قانونی حق آزادی بیان در ماده‌ی 34 قانون اساسی، مکلف است جلو سقوط رسانه‌ها را بگیرد. حکومت نه‌تنها باید مقدار ضمانت‌های مالی برای ثبت و بازثبت رسانه‌ها را کاهش دهد، بلکه باید حمایت مالی لازم را نیز از رسانه‌های در معرض سقوط داشته باشد.
دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از وزرات اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد که با توجه به وضعیت رسانه‌ها، در کاهش مالیات‌های رسانه‌ها توجه جدی داشته باشد.