در دهم ثور سال گذشته خورشیدی، جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان، روز سیاهی را پشت سر گذاشت. ۹ خبرنگار و تصویر بردار رسانه های مختلف در یک حمله تروریستی، در شش درک کابل جان باختند. در همین روز احمد شاه متنوال خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد.

نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، ضمن ابراز همدردی ‌ و تسلیت با خانواده شهدای رسانه‌ای یک بار دیگر با تاکید از حکومت افغانستان می‌خواهد، آنچه در دهم ثور سال گذشته رخ داد را به تفصیل با جامعه رسانه‌ای شریک سازد. عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌گوید؛ «در دهم ثور سال گذشته ۹ تن از هم‌کاران رسانه‌ای ما به گونه‌ی پیچیده‌ای  مورد حمله‌ی تروریستان قرار گرفتند. آن‌روز، پس از حمله‌ی اول زمانی که خبرنگاران برای پوشش به محل رسیدند، انفجار دومی دقیقن در میان خبرنگاران رخ داد که در نتیجه ۹تن جان باختند، حالا پرسش هایی که نزد خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای بی پاسخ مانده این است که انتحار کننده چگونه توانست با گذشت از چند ایست جدی بازرسی خود را میان خبرنگاران برساند و خبرنگارن را مورد هدف قرار بدهد. این و ده ها پرسش دیگر که هنوز بی‌پاسخ مانده است و حکومت افغانستان اگر خود را متعهد به حمایت از رسانه ها و آزادی بیان می‌داند مکلف است آن‌چه اتفاق افتاده را با جامعه‌ی رسانه‌ای در میان بگذارد.»

با گذشت یک سال از رویداد دهم ثور حکومت هیچ گزارشی از  چگونگی این رویداد ارایه نکرده است.

نی به این باور است تا زمانی که عاملان خشونت علیه خبرنگاران ‌وبه ویژه قاتلان خبرنگاران مورد پی‌گرد جدی قرار نگیرد شاهد کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران نخواهیم بود.

نی بار دیگر تاکید می‌کند، حکومت مکلف آست عاملان خشونت علیه خبرنگاران را شناسایی و به دادگاه بکشاند.

نی هم‌چنان از مسوولان رسانه‌های کشور می‌خواهد در برابر همکاران شان به ویژه در زمان پوشش رویداد های تروریستی، حساس باشند و هیچ خبرنگاری را بدون تجهیز با وسایل ایمنی به محل های رویداد نفرستند.