نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان حمله بر رسانه ها را محکوم نموده، از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد میخواهد تا این گونه حملات بر رسانه ها را به عنوان جنایت جنگی ثبت نمایند.

پیش از چاشت امروز چهار شنبه دفتر رادیوی محلی انعکاس در شهر جلال آباد هدف بم گذاری قرار گرفت که خوشبختانه خسارات مالی و جانی به دنبال نداشت.

به گفته ی مسوولان این رادیوی محلی، سه حلقه بم خود ساز در نزدیکی درب این رادیو جاسازی شده بود که دو حلقه ی آن منفجر نموده، اما بم سومی توسط پولیس کشف و خنثی شد.

در ساختمانی که رادیو انعکاس نشرات دارد، دفتر شبکه ی کیبلی تلویزیونی، دفتر اتحادیه ی خبرنگاران ننگرهار و دفادر شماری از خبرنگار و روزنامه نگار دیگر نیز وجود دار.

پیش از این دفاتر رادیو تلویزیون شرق، دفتر ولایتی رادیو کلید، دفتر ولایتی خبرگزاری پژواک در شهر جلال آباد مورد حمله قرار گرفته و خسارات مالی به بار آورده است، اما این نخستین باریست که به دفتر رادیو انعکاس نیز حمله صورت میگیرد.

مقامات محلی در ولاایت ننگرهار پیش از این اطمینان داده بودند که عاملان حمله بر رسانه ها را شناسایی و به پنجه قانون می سپارند، اما آنچه دیده می شود مقامات محلی ننگرهار به وعده های قبلی شان عمل نکرده که با این کار شان زمینه حمله های بیشتر بر رسانه ها فراهم گردید.

دشمنان آزادی بیان باید بدانند که با چنین اقدامات تروریستی نمی توانند جلو آزادی بیان را در کشور بگیرند، زیرا اکنون آزادی بیان در افغانستان به یک ارزش ملی مبدل شده است.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از مقامات محلی ننگرهار میخواهد تا اینبار هر چه عاجل دست به کار شده عاملان این بمگذاری ها را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.