دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان امروز دوشنبه ۱۶ سنبله، در یک نشست خبری گفت که بسیاری از رسانه‌های که توانایی پرداخت حقوق کارمندان شان را ندارد، ادعا می‌کنند که حکومت از آنان بده‌کار است و بده‌کاری‌اش را نمی‌پردازد.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در این نشست گفت که رسانه‌های که تا هنوز حقوق خبرنگاران و کارمندان خود را نپرداخته اند، تعهد کرده اند که حقوق کارمندان‌شان را می‌پردازند و از دفتر نی‌ خواستند که به لحاظ مسلکی نام‌های آنان را افشار نسازد.

آقای خلوتگر می‌گوید که رسانه‌ها در تماس به دفتر نی، دلیل نپرداختن معاش برای کارمندان‌شان را وضعیت مالی ضعیف توصیف کرده اند و یکی از رسانه‌ها گفته است که حکومت از آنان ۹۵ میلیون افغانی بده‌کار است، در صورت که حکومت پول آنان را بپردازد، می‌توانند یک ساله حقوق کارمندان شان را تأمین کنند.

از سوی دیگر به گفته آقای خلوتگر، یک رسانه‌ی دیگر گفته است که شرکت‌های کلان و مهم که از سوی حکومت نیز حمایت می‌شود و افراد مهم حکومت در آن شریک هستند، پول شان را نمی‌دهند.

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت افغانستان درخواست می‌کند که بده‌کاری‌های خود به رسانه‌ها را پرداخت کند تا رسانه‌ها بتوانند حقوق کارمندان خود را بپردازند.

گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت شده در دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی نشان می‌دهد که تعدادی از رسانه‌ها حتی بیش‌تر از یک‌سال می‌شود که معاش کارمندان‌شان را نپرداخته اند.

نی تأکید می‌کند؛ رسانه‌های که از کارمندان خود بده‌کار هستند با توجه به تعهدی که کرده اند، باید حقوق کارمندان شان را تا زمان تعیین شده بپردازند.