گزارش های متعدد از ولایات ومرکز کشور حاکی ازجریان روند انتخابات بوده باوجود مشکلات امنیتی مردم به صورت گسترده در به پای صندوق های رای دهی رفتند.
از ساعت نه صبح تا ساعت دوازده ظهر این گزارش ها منتشر شده است که درولایت غور مردم در مراکز رای دهی پر رنگ بوده اما درولسوالی دولت یار آن ولایت درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی ادامه داشت.
داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری در دور دوم مر کز رای دهی واقع لیسه جبیبیه رفته و پس از دادن رای به خبرنگاران گفت که کمسیون ها باید وظایف شانرا خوب انجام دهند و نتیجه انتخابات را می پذیرد.
حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در ساعات اولیه به مرکزرای دهی در لیسه استقلال رفته و رای خویش استعمال نموده به خبرنگاران گفت که مردم کشور باید به صورت گسترده درانتخابات شرکت ورزیده و افزود این نخستین بار است که کشور از حالت انتقال به حالت ثبات حرکت می کند.
داکتر عبدالله عبدالله نامزد دیگر دور دوم انتخابات نیز به لیسه استقلال در جمع هواداران تیم های ائیتلافی اش رفته و رای خویش را استعمال نمود. داکتر عبدالله پس از دادن رای به خبرنگاران گفت بزرگترین دشمن اش تقلبی است که توسط مسؤلان صورت می گیرد.
در انتخابات امروز شماری زیادی از معلولان معیوبان شرکت نموده باوجود مشکلات دسته دسته به مراکز رای دهی رفته از حق سیاسی مدنی خویش استفاده نمودند.
درولایت ننگرهار افراد مسلح وارد یک مرکز رای دهدی شدند که با اعتراض جدی مواجه گردیدند اما از ۳۹۳ مرکز رای دهی آن ولایت کدام گزارش جدی نا امنی مواصلت نکرده است.
گزارشگران می گویند که نظم در مرکزرای دهی در لیسه استقلال عالی بوده مردم از کارمندان کمسیون ابراز رضایت کردند.
همچنان از ولایت غور گزارش می رسد که از ۲۲۴ مرکز رای دهی این ولایت ۱۹۷ مرکز باز بوده مسولان تعهد کرده اند مراکز مسدود نیز باز خواهند کرد.
درهمین گزارشهای وجود دارد که شش مرکز رای دهی درولایت لوگر بدون کدام دلیل خاص امنیتی مسدود می باشد مسؤلان وعده سپرده اند که این مراکز را باز خواهند کرد.
در ولایت کابل مردم از ازدحام زیاد در مراکز رای دهی شاکی اند و هکذا از ولسوالی بگرانی ولیسه الفتح گرازش های در دست است که رنگ مخصوص پاک میشود.
گزارشگران اننخاباتی می گویند که دمراکز رای دهی رنگ اثیری وجود ندارد وتنها رنگ ابی است که انگشت های رای دهندگان آبی میشود.
از ولایت پکتیا گزارش داده شد که به اثر ازدحام بیش از حد مردم برگه رای تمام شده است همچنان در ناحیه ششم شهر کابل در سایت زنامه ومردانه کارمندان کمسیون انتخابات به نفع داکتر اشرف غنی احمدزی کمپاین غیر قانونی می نمایند.
خبرنگاران از غرب کابل گزارش دادند که یک ناظر داکتر عبدالله عبدالله توسط پولیس بازداشت اما علت ان مشخص نیست.
از ولایت ننگرهار گزارش می شود که افراد مسلح انجیر غفاریک زورمند محلی با تیم رقیب درگیر شده وبه اثر فیرهای ممتد این افراد دو کودک زخمی برداشتند.
از ولسوالی شیندید ولایت هرات گزارش شده است طرفداران یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری کارمندان کمسیون انتخابات را مورد لت کوب قرار دادند اما مرکز یاد شده کماکان باز است.
از ولایت نورستان در مرز کشو ر خبر می رسد که به دلیل تهدیدهای جدی طالبان تروریست مردم کمتر به مراکز رای دهی می روند.
درولایت لغمان حضور زنان بیشتر از مردان است و همچنان ولایت غور و بادغیس از حضور پر رنگ زنان گزارش داده شده است.
درولایت جنوبی خوست بر خلاف دور اول انتخابات شماری زیادی از شهروندان به پای صندوق های رای رفتند. در ولسوالی سروبی دریکی از مراکز رای دهی و در مرکز قلعه کاشف و لیسه ده دانای کابل از کمبود برگه های رای دهی گزارش گردیده است.
همچنان از مسسدود شدن یک مرکز رای دهی در پل چرخی کابل گزارش شد که دلیل انرا مسولان کمسیون منازغه میان هوا داران دو تیم انخاباتی میدانند.
خبرنگاران ولایت هرات شاکی اند که معلومات لازم را در مورد مراکز رای دهی زنانه را از سایت کمسیون مستقل انتخابات نمی توانند به دست آرند.