حوالی ساعت ۸:۵۰ دقیقه‌ی صبح امروز دوشنبه، انفجار نیرومندی در ناحیه‌ی شانزدهم پایتخت و در نزدیکی پل محمودخان رخ داد. وزارت امور داخله اعلام کرد که نخست یک موتربمب منفجر شده و سپس مهاجمان انتحاری وارد صحنه شده‌اند.

در این میان هفت کارمند تلویزیون خصوصی شمشاد نیز در این انفجار زخم برداشته‌اند. یکی از مسئولان بخش خبر تلویزیون شمشاد به دیدبان رسانه‌های نی می‌گوید؛ شدت انفجار سبب شد تا شیشه‌های شعبات بشکند و شش کارمند این رسانه زخم سطحی بردارند. یکی از خبرنگاران پس از آن‌که خودش را از منزل دوم به پایین پرتاب کرده، از ناحیه‌ی سر و  چشم به شدت زخمی شده است.

با توجه به افزایش ناامنی‌ها و تهدیدهایی که متوجه رسانه‌ها و خبرنگاران است، نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، یک بار دیگر تاکید می‌کند که حکومت باید تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در اولولیت کاری خود قرار دهد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی می‌گوید: «متأسفانه ما در وضعیت خوبی قرار نداریم. تهدیدها علیه رسانه‌ها و خبرنگاران جدی‌تر شده و آسیب‌پذیری رسانه‌ها نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است. بنابراین برای کاهش آسیب در جریان رویدادها نیاز است که موارد ایمنی در ساختمان‌های رسانه‌ها مورد بازبینی قرار گیرند. و همچنان حکومت باید تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در اولولیت کاری خود قرار دهد.»

حدود یک هفته پیش، طالبان در تاریخ سوم سرطان، با صدور یک اعلامیه تمامی رسانه‌هایی که به قول این گروه، علیه طالبان اعلان پخش می‌کنند را تهدید به حملات دهشت‌افگنانه کرد.