صبح یک شنبه ۱۴ دسامبر، نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به روزنامۀ پُر تیراژ زمان و شبکۀ تلویزیونی سامانیولو ۳۲ تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران این رسانه ها را را بازداشت نموده است.

گزارش ها می رسانند که افراد بازداشت شده مربوط به یک گروه موسوم به نحضت”خدمت” به رهبری فتح الله گولن از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هستند که به اتهام کودتا و تشکیل گروه تروریستی بازداشت شدند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ضمن تقبیح این اقدام دولت ترکیه از آن کشور می خواهد تا هر چه زودتر در رهایی این روزنامه نگاران دست به کار شوند.

این اقدام دولت ترکیه واکنش های جهانی را در پی داشته و نهاد های غیر دولتی بین المللی نیز زندانی نمودن روزنامه نگاران را در ترکیه محکوم نموده اند.

دولت ها و گروه های که در صدد خاموش ساختن و یا مصادرۀ رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگاران هستند، باید بدانند که آزادی بیان از حقوق اساسی شهروندان بوده با این کار شان نمی توانند به اهداف سیاسی و گروهی شان نایل آیند و از جانبی دیگر این گونه اقدامات افکار عامه را برخلاف دولت ها و گروه های شان ساخته و از میزان محبوبیت و مشروعیت شان می کاهد.