این آموزش از تاریخ ۱۷ اپریل الی ۴ می سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای ۲۰ تن خبرنگاران تلویزیون تعلیمی و تربیتی در داخل کتاب خانه تلویزیون تعلیمی و تربیتی دایر گردید.

محمد یاسین امین

صفور رحمان هاشمی

محمد خان انیس

تمیم مزیدی

فهیم نیکزاد

مصطفی رحیمی

فضل خالد نوری

غلام ایشان سخا

اجمیر رحمانی

غلام سرور

عصمت الله حبیبی

احمد شاه وردک

عبدالرقیب ساقیب

عمر وردک

احمد شاه پوپل

فضل حق حیدری

مینه روفی

نازیلا غفور زی

توفیق عظیمی

سویتا شهرزاد